+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi
  Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

  1. Öğretim Sistemi

  a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve
  seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur.
  Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

  b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005–2006 eğitim
  öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.

  c) İlköğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar 4 yıllık sisteme dahildir.

  d) Ara sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları
  tasdiknamelerinde yazan eğitim sistemine göre kayıtları alınacaktır. Tasdiknamesi 3
  yıllık sistemde kesilen öğrenci Açık Öğretim Lisesinde 3 yıllık sisteme tabi,
  tasdiknamesi 4 yıllık sistemde kesilen öğrenci ise Açık Öğretim Lisesinde 4 yıllık
  siteme tabi olacaktır. (2005 – 2006 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve sonrasında
  örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler DÖRT
  yıllık sisteme tabidir. 2004-2005 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve öncesi
  dönemde örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler
  ÜÇ yıllık sisteme tabi olacaklardır.)

  e) Denklik belgesi ile kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları denklik belgesinde
  dönemi 7 ve üzeri olan öğrenciler 3 yıllık sisteme tabi olacaktır. Denklik belgesindeki
  dönemi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olan öğrenciler 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.

  Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:

  • 1990–1991 eğitim öğretim yılına kadar (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil)
  tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
  • 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında
  tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
  • 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN
  SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur.

  f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.
  Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine
  erişmeleri gerekmektedir

  g) Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal
  Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler,
  istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.

  h) Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kayıt yaptıran
  öğrenciler sınavına girecekleri dersleri kendileri seçeceklerdir. Ancak bu öğrencilerin
  derslerinin çoğunluğunun ortak olması nedeniyle aşağıda verilen dersleri seçmeleri
  yararlarına olacaktır.

  i) Ara sınıf öğrencisi olarak Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavına girecekleri derslerin
  nasıl belirleneceği www.aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrenciler
  yapacakları iş ve işlemleri www.aol.meb.gov.tr adresinden takip edeceklerdir.

  2. Ortak Dersler:
  Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir.
  Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

  a. 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;

  • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan
  dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar.
  Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

  b. 4 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;

  • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan
  dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar.
  Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

  • Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf
  olunmaz.

  3. Seçmeli Dersler:

  Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan
  derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği
  takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

  4. Alan Dersleri:

  a) 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
  gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için alan derslerinden gerekli olan alan
  kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Genel Kültür Alanı hariç)

  b) 4 yıllık sisteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
  gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için 3 ve 3. dönemden sonra karşılarına
  çıkacak alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli
  alan kredilerini tamamlamaları gerekmektedir. (Genel Kültür Alanı hariç)

  5. Kredi:

  Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin
  kredisidir.

  • Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.

  • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.

  • Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin
  haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak
  değerlendirilir.

  6. Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:

  • Sosyal Bilimler Alanı

  • Türkçe-Matematik Alanı

  • Fen Bilimleri Alanı

  • Yabancı Dil Alanı

  • Genel Kültür Alanı

  7. Alan Tercihinin Yapılması
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  • Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan
  öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı
  önemli rol oynamaktadır.

  • Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde
  internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri
  kabul edilmez. (Batı Avrupa Programı hariç)

  • Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.

  8. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları

  a) Öğrencilerden 4 (dört) yıllık sisteme tabi olanlar,

  • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

  • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez
  sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden
  gerekli kredi miktarında ders seçilir). Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
  olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.

  • Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),

  • Alan derslerinin tamamının sınavına girilmiş olunması,

  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması

  • Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi
  almaları,

  b) Öğrencilerden 3 (üç) yıllık sisteme tabi olanlar,

  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması,

  • Toplam dönemlerinin en az 5 olması,

  • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım
  dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
  10

  • Bu öğrencilerin, toplam kredilerin en az 144 veya üzeri, Alan kredisinin 64 veya
  üzerinde olması (Genel Kültür hariç)gerekir.

  9. Ders Seçimi

  2008-2009 Eğitim - Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına
  gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimiyle ilgili olarak www.aol.meb.gov.tr internet
  adresinde duyuru yapılacaktır.
  Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olan öğrencilerimiz kayıtlarını
  yaptırdıktan sonra sınavına girecekleri derslerin seçimini sistem üzerinden yapabileceklerdir.

 3. Ziyaretçi
  ben yeni kayt oldm kaç ders seçmem lazm kaç kredi olmasi lazm
 4. FERAY
  Devamlı Üye
  ben yeni kayt oldm kaç ders seçmem lazm kaç kredi olmasi lazm
  Toplam 30 kredilik ders seçmeniz gerekiyor.

+ Yorum Gönder


açık lise kaç ders seçilmeli,  açık lisede kaç ders seçilir,  açık lise ders seçimi