+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri

  Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama İşlemi:  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri1.jpg
  Paydaları eşit olan kesirler toplanırken; paylar toplamı paya yazılır.Ortak payda toplamın payda bölümüne aynen yazılır.

  Tam sayılı kesirler toplanırken de;  ondal-k-kesirlerde-toplama-ve-karma-i-lemi-rnekleri2.jpg

  Toplama İşleminin Özellikleri:
  a. Değişme Özelliği:
  Toplama işleminde toplanan terimlerin yeri değiştirilse de toplam değişmez.


  b. Birleşme Özelliği:
  Üç kesir toplamında ilk iki kesrin toplamı ile üçüncü kesrin toplamı son iki kesrin toplamı ile ilk kesrin toplamı birbirine eşittir.

  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri4.jpg


  KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

  Paydaları Eşit Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken; paylar çıkarılarak paya yazılır ortak olan payda da paydaya yazılır.  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri5.jpg

  Tam sayılı kesirlerle çıkarma yapılırken tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek işlem yapılır ya da aşağıdaki örnekteki yol izlenir.(Tam sayıdan bir bütün alınarak işlem yapılır.) Aşağıda verilen üç yolu da dikkatlice inceleyiniz.

  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri6.jpg

  Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  Paydaları eşit olmayan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken; önce paydalar eşitlenir sonra işlem yapılır.

  Ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi örnekleri7.jpg
 2. Ziyaretçi

  çok güzel bir şey bu mükemmel
 3. Ziyaretçi
  ondalık kesirlerle çıkarma işlemi çook aciil
 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Ondalık Kesirler Virgüllü Olarak


  a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir.

  Burada a ya tam kısmı, bcd ye de kesir kısmı denir.
  Her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır.
  5,0 ; 175,0 ; 1453,0
  *
  *
  B. ONDALIK KESİRLERDE ÇÖZÜMLEME
  Bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir.
  paydası 1, 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetlerinden oluşan kesirlere ondalık kesir denir. ondalık kesirlerin rasyonel sayı biçimindeki açılımlarına ise ondalık sayı veya ondalık kesir sayısı denir.

  verilen bir ondalık kesir, ondalık sayı biçiminde yazılırken, paydadaki sıfır sayısı kadar payın sağından soluna doğru sayılıp virgül konulur.
  Örneğin
  52, 52 52 52 ondalık kesirlerini, ondalık sayı olarak yazılmış şekilleri aşağıdaki gibidir.
  – — 3 — 3 —
  100 1000 100 1000
  0,52 5,2 3,52 3,052

  bir ondalık sayıda, virgülün solundaki kısma tam kısım, virgülün sağındaki kısma ondalık kısım denir. Örneğin 12,805 ondalık sayısında 12 ondalık sayının tam kısmı, 805 ise ondalık sayının ondalık kısmıdır. 12,805 ondalık sayısı “on iki tam binde sekiz yüz beş” olarak okunur.
  bir ondalık sayının basamakları aşağıda verilen tablodaki gibidir. bu basamaklar, ondalıklı sayının basamak sayısı arttıkça sol taraftan dışa doğru milyonlar, on milyonlar, … ve sağdan milyonda bir, on milyonda bir,… şeklinde devam eder.

  tablodaki ondalık sayılar sırasıyla, “altmış iki tam binde otuz beş”, “iki yüz elli sekiz tam yüzde on iki”, “sekiz bin altı yüz otuz beş tam onda beş” şeklinde okunur.

  bir ondalık sayının çözümlenmesi, rakamların basamak değerleri biçiminde ifadesidir.
  Örneğin 53,308 kesrinin çözümlenmesi:

  53,308=5×10+3×1+3×0,1+0×0,01+8×0,001

  şeklindedir.

  ondalıklı sayının ondalık kısmının en sonuna yazılan sıfırlar, ondalık sayının değerini değiştirmez. 0,4= 0,40 = 0,400 gibi.

  tam kısımları farklı olan iki ondalık sayının karşılaştılılması: tam kısmı büyük olan ondalık sayı diğerinden büyüktür. Örneğin 5,21 ile 6,21 ondalık sayılarını karşılaştırıldığında, 6>5 olduğundan 6,21 > 5,21 olur.
  tam kısımları aynı olan iki ondalık sayının karşılaştırılması: tam kısımları aynı olan ondalıklı sayıları karşılaştırmak için ondalık kısma bakılır. onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri büyük olan ondalık sayı, diğerinden büyüktür. Örneğin 5,089 ile 5,1 ondalık sayıları karşılaştırıldığında, tam kısımlar aynı olduğundan ondalık kısmın onda birler basamağına bakılır.
  1 > 0 olduğundan 5,1 > 5,089 olur.

  ondalık sayısını 10, 100, 1000, … gibi 10’un kuvvetleriyle kısa yoldan çarpmak için, ondalık sayının virgülü, 10’un kuvvetindeki sıfırların sayısı kadar sağa doğru kaydırılır. eksik basamaklar, 0 yazılarak tamamlanır. Örneğin
  0,78 x 10 =7,8 olur.
  0,78 x 100 = 78 ve 0,78 x 1000 = 780 olur.

  ondalık sayısını 10, 100, 1000, … gibi 10’un kuvvetleriyle kısa yoldan bölmek için, ondalık sayının virgülü, 10’un kuvvetindeki sıfırların sayısı kadar sola doğru kaydırılır. eksik basamaklar, 0 yazılarak tamamlanır.
  Örneğin
  15,78 : 10 = 1,578;
  15,78 :100 = 0,1578 ve
  15,78 :1000= 0,01578 olur.


 5. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi

  Ondalık kesirlerde çıkarma yaparken;
  • Eksilen ve çıkan ondalık kesirleri, virgülleri alt alta gelecek şekilde yazmalıyız.
  • Doğal sayılarda çıkarma işlemindeki gibi toplama işlemi yapmalıyız.
  • Çıkarma işlemini yaptıktan sonra virgül işaretini,eksilen ve çıkan ondalık kesirlerin virgülleri ile aynı hizada ( yani tam altına) yazmalıyız.

  Örnek 1:
  37,523 - 2,09 ondalık kesirlerini çıkaralım.

  3 7 , 5 2 3 Eksilen
  - 2 , 0 9__ Çıkan
  3 5 , 4 3 3 Fark


  Örnek 2 :
  5,1 - 4,94 ondalık kesirlerini çıkaralım.  5 , 1 0
  - 4 , 9 4
  -------------------------
  0 , 1 6


 6. Ziyaretçi
  ondalık kesirlerle toplama işlemi verin lütfen çok acill

 7. Harbikız
  Devamlı Üye
  Ondalık kesirlerle toplama ilgili 20 tane soru

  1- 0,023 +0,0023 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0,0026
  B) 0,0046
  C) 0,0253
  D) 0,256

  2- 2,978+0,19 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 2,058
  B) 2,158
  C) 3,168
  D) 3,268

  3- 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 25
  B) 2,55
  C) 1
  D) 12

  4- 9,009-0,99 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0,09
  B) 1,98
  C) 8,19
  D) 8,019

  5- 24,06 sayısı hangisine eşittir?
  A) 2406/100
  B) 2406/10
  C) 24/1006/10
  D) 2406/1000

  6- 0, 124 + 2, 6 =? sonucu hangisidir?
  A) 2, 724
  B) 2, 324
  C) 2, 124
  D) 0, 384

  7- 0, 62 + 3, 1 + 4, 02 sonucu hangisidir?
  A) 4, 74
  B) 6, 74
  C) 7, 54
  D) 7, 74

  8- 15, 8 + 6, a78 = 22, 278 olduğuna göre a kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  9- 12, 003 + 21, 397 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 2, 350
  B) 23, 400
  C) 9, 4
  D) 33, 400


  10- 2 + 0, 2 + 0, 02 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0, 222
  B) 2, 22
  C) 22, 2
  D) 222

  11- 3, 6 + 2, 4 + ∆ = 7, 8 olması için ∆ yerine hangisi yazılmalıdır?
  A) 1, 7
  B) 1, 8
  C) 1, 9
  D) 2, 8

  12- Ben 39,8 kg ağırlığındayım. Ablam 43,7 kg ve annem 63,8 kg'dır. Üçümüzün toplam kütlesi kaç kg' dır?
  A) 145,23
  C) 147,2
  B)145,3
  D)147,3

  13- Bir inşaat için 86,87 ton çimento, 153,48 ton çakıl, 72,712 ton demir kullanılmıştır. Bu inşaatta kaç ton mal*zeme kullanılmıştır?
  A) 313,062
  B)311,962
  C)301,962
  D)200,962

  14- 33,4 + 33,04 + 33,004 işleminde top lam kaçtır?
  A) 99,8
  B) 99,04
  C) 99,444
  D) 99,044

  15- 2,2020 - 2,202 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 0,998
  B) 0
  C) 0,9998 .
  D) 0,008

  16- 286,678 - A = 123,104 işleminde A sayısı kaçtır?
  A) 409,782
  B)162,574
  C) 163,504
  D) 163,574

  17- Gonca'nın 35,750 YTL'si vardı. 5,350 YTL'sine kitap, 10,500 YTL'sine dolma kalem aldı. Gonca'nın kaç YTL'si kaldı?
  A) 19,900
  B) 19,100
  C) 19,600
  D) 18,900

  18- 4,28 + 3,08 + * = 9,42 işleminde * kaç. tır?
  A) 2,006
  B) 5,14
  C)2,06
  D)7,36

  19- Babam, 455,55 YTL'ye televizyon aldı. 255,55 YTL'sini peşin ödedi. Geriye kaç YTL kaldı?
  A) 200
  B) 255
  C)200,55
  D)255,55

  20- Bir kamyonet 1876,4 kg'dır. Bir otomobil ise 1276,2 kg geliyor. Aralarındaki fark kaç kg' dır?
  A) 1600,2
  B) 602
  C)676,2
  D)600,2


 8. Ziyaretçi
  mükemmel bir site size tavsiye ederim .beğenmeyene yuh derim

 9. Ziyaretçi
  gerçekten çooooooookkk işime yaradı vallah billah sağolun ya allah 1000 kere razı olsun

 10. Ziyaretçi
  çook sağolun yarın quizim vardı çok işime yaradı

+ Yorum Gönder


ondalık kesirlerde toplama,  ondalık kesirlerle toplama işlemi örnekleri,  ondalık kesirlerde toplama işlemi örnekleri,  ondalık kesirlerle toplama işlemi,  ondalık kesirlerde toplama ve çıkarma,  ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi