+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Akdenizin Burdur İli Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Akdenizin Burdur İli Tanıtımı

  Akdenizin Burdur İli Tanıtımı Hakkında Bilgi


  İLÇENİN TARİHÇESİ:

  İlçenin tarihi hakkında yapılan araştırmalarda tarih öncesi çağlara ait kesin bir bilgi elde

  edilememiştir. M.Ö. 1900 yıllarında bölgeye hakim olan Psidialılar yerleşimin başlangıcı kabul edilmektedir. İlçe Merkezi ve Köylerindeki değişik yerlerde bulunan tarihi belgeler Lidya’lılar, Feriğya’ lılar ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde bu bölgede yerleşimin bulunduğunu göstermektedir.

  Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 Malazgirt zaferinden sonra 1075 yıllarında bölgenin Türkmen kavimlerinin hakimiyeti altına girmesi ile birlikte İlçemize Türkler yerleşmişlerdir.

  Anadolu Selçuklu Devleti ve Hamitoğulları beyliğinin hakimiyetinde kalan Kemer 1286 yılında Gölhisar’ a mülhaktır.

  1305/1887 tarihli Salnamede 7 dükkan, 1 lonca altı, 1 Yağhane, 22 Camii, 9 Mescit-Namazgah, 21 Sıbyan mektebi, 4 Medrese olduğu kaydedilmiştir. 1899 yılında ise Nahiye olarak bağlı 22 köyünde 1178 Hane ve 4948 nüfuslu olduğu belirtilmektedir.

  Cumhuriyet tarihinde Burdur İlinin Teşekkülünden itibaren bir Nahiye merkezi olarak kalmış, 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.

  19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla KEMER ismiyle İlçe olarak kurulması kabul edilmiş ve 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren İlçe Teşkilatı faaliyete geçmiştir.

  Kayıtlarda merkez olarak BÖBEKLER köyü gösterilmekte SERTAÇ ve KEMER isimleriyle yer almaktadır.

  COĞRAFİ KONUM:

  Kemer İlçesi Kuzey ve Doğuda Burdur İli merkez İlçesi, Güneyde Antalya ili Korkuteli İlçesi, Güney Batıda Tefenni İlçesi ve Batıda Karamanlı İlçeleri arasında yer almaktadır. İlçe merkezi ise İlçeye bağlı Akören, Akçarön, Pınarbaşı, Yakalar köyleri ile Karamanlı İlçesi Kılavuzlar köyleri ile çevrilidir

  İlçe Merkezi Yakalar, Belenli köylerinin Güneyini kaplayan ve Antalya İli Korkuteli İlçesi ile tabii hudut teşkil eden Rahat dağları eteğinde kurulmuştur.  İlçe merkezi, Burdur İl merkezine 57 Km. Güneyde iç kesimde yer almakta olup, Burdur-Karamanlı-Tefenni yolunun 34 Km. sinden itibaren 23 Km. Daha Güneyde iç kısımda yer almaktadır.  İlçe yüzölçümü 350-400 Km2 olup,İlçe arazileri dağlık ve büyük bir kısmı da Ovada yer almaktadır. 7566 Hektar Orman alanı mevcuttur. Boz çay ve Dere bağ çayları İlçe sınırları içerisinden geçmektedir.  İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1150-1200 metredir. Güney ve Doğusu Rahat dağları ile kaplı olan İlçede kara iklimi özellikleri hüküm sürer. Kış ayları sıcaklık ortalaması 0-10 , yaz ayları sıcaklık ortalaması 20 C’ dir. İlkbahar ve Sonbaharda yağmur, kışın kar yağışı görülmekte olup, yazlar kurak geçmektedir.  KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ:

  1-Yeni Camii Mahallesi

  2-Saray Mahallesi

  3-Konak Mahallesi

  İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

  1-Yakalar

  2-Belenli

  3-Akören

  4-Akçaören

  5-Kayı

  6-Elmacık

  7-Pınarbaşı  İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

  1-Tapu Sicil Müdürlüğü

  2-Milli Eğitim Müdürlüğü

  3-Malmüdürlüğü

  4-Müftülük

  5-Özel İdare Müdürlüğü

  6-İlçe Tarım Müdürlüğü

  7-Sivil Savunma Müdürlüğü

  8-Nüfus Müdürlüğü  İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

  * Hastane yoktur
  * Kemer Sağlık Ocağı
  * 2 Pratisyen doktor,2 Sağlık Memuru,5 Hemşire,2Ebe,1 Şoför ve 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir.Sağlık ocağının 2 yatak odası ve 1 doğum odası mevcuttur.

  İlçede Bulunan ilköğretim okulları ve Liseler:

  Kemer İlköğretim Okulu ve Kemer Lisesi İlçe Merkezde , Yakalar ve Belenli İlköğretim Okulları köylerde eğitim hizmeti vermektedir.

  .İlköğretimde / Ortaöğretimde Derslik başına düşen öğrenci sayısı

  21 öğrenci 22 öğrenci

  . Öğretmen ve Öğrenci sayıları

  İlçemiz merkez ve köylerinde 13 Sınıf ,9 Branş,1 anasınıfı ve 5 sigortalı usta öğretici görev yapmaktadır.

  . İlköğretim/Ortaöğretimde Okullaşma oranları % 70 Diğer Kamu Kurumları ve Kuruluşları:

  Ayrıca ilçemizde Jandarma Karakolu,Postane,Tedaş İşletme Şefliği,Orman İşletme Şefliği ve T.C. Ziraat Bankası Şubesi vardır.  İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

  I. Tarım ve Hayvancılık:

  Tarım :

  Kemer ilçesi ve köylerinin 42.860 dekar sulak , 86.120 dekar kurak olmak üzere toplam 128.980 dekar ekilen arazi vardır.

  Bu arazilerde % 70 tahıl , % 13 yem bitkisi, %5 Meyve-bağ , % 12 yulaf , şeker pancarı, fasulye vb. ürünler yetiştirilmektedir.

  Hayvancılık:

  Yöre halkının en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.İlçe Tarım Müdürlüğünün verilerine göre ilçe ve köylerinde kayıtlı hayvan sayıları:

  Büyükbaş : 5.547 Küçükbaş : 10.296

  II. Sanayi ve ticaret:

  İlçemizde önemli sayılabilecek sanayi kuruluşu yoktur.

  1999 yılında hizmete giren 500 ton kapasiteli soğuk hava deposunda yöremizde yetiştirilen elmalar saklanmakta ve genellikle iç pazarda satılmaktadır.

  2002 yılında 500 kişi kapasiteli düğün salonu yaptırılarak hizmete girmiştir.

  Hamam Deresi mevkiine 20 dükkanlık sanayi sitesi yapımı çalışmaları ihale aşamasındadır.

  Belenli ve Pınarbaşı Köylerinde iki adet mermer ocağı faaliyettedir.

  İlçemiz sınırları içerisinde dört adet sulama göleti vardır.Bu göletlerden yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır.

  Kemer Orman İşletme Şefliği:

  Normal Koru :7538 ha

  Bozuk Koru :2455 ha

  Toplam :9993 ha orman mevcut olup,yıllık ortalama üretim miktarı aşağıdadır.

  TOMRUK :1200 M3

  TEL DİREĞİ : 100 M3

  MADEN DİREĞİ : 300 M3

  SANAYİ ODUNU : 400 M3

  KAĞITLIK ODUN: 2000 M3

  YAKACAK ODUN : 3500 STER

  Şefliğin yıllık üretiminden ülke ekonomisine sağlanan gelir yıllık 500.000 YTL yi bulmaktadır.

  Orman İşletme Şefliği 1 Şef, 2 memur ve 4 işçi ile hizmet vermektedir.

  III. Kültür ve turizm varlıkları:

  Her yıl Haziran ayında Kemer Yaylasında yayla şenliği yapılmaktadır.

  Doğa tutkunlarının doğa yürüyüşü yapmalarına çok uygun olan Kemer Yaylası görülmeye değer güzelliktedir.

  Pınarbaşı Köyünde yılın dört mevsiminde 27 derece sıcaklıkta ve dakikada 250 litre su çıkan kaynak vardır.  Kemer Belediyesi:

  Belediye teşkilatı 1956 yılında kurulmuştur.Halen 10 memur,2 kadrolu işçi ve 8 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 20 personel ile hizmet vermektedir.

  Yapılan Çalışmalar:

  1-Toprak zemin olan Cumhuriyet Meydanı’na 60.00 adet kilit parke taşı döşendi.

  2-Tamamlanmamış olan kanalizasyon için 1.000 adet büz alımı yapıldı.

  3-Küçük Sanayi Sitesinde 20 dükkan yapımı çalışmalarına başlandı.

  4-Kapalı Pazar yerinin zemini betonla kaplandı.Cumhuriyet Meydanında bulunan iki adet parkın çevre düzenlenmesi yapıldı.

  5-Süleyman Demirel Bulvarına sulama sistemi yapıldı.150 gül ve 100 adet ağaç dikildi.

  6-Belediyeye ait Adliye Binası boyandı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

  7-Cumhuriyet Meydanına 4 adet dükkan yapıldı.

  8-Adliye Binasının 2. Katı B Bloğu Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek kütüphane açılması sağlandı.

  9-Aile çay bahçesi ve çocuk parkı yapılarak hizmete sunuldu.

  10-Belediye misafirhanesi hizmete sunuldu.

  12-Pazar Deresi Köprüsü genişletildi.

  13- Pazar Yerindeki Halk tuvaletinde tadilat yapılarak,modern bir şekilde halkımızın kullanımına sunuldu.

  14-Geleneksel Akpınar Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

  15-Herkez için spor federasyonu ile birlikte doğa yürüyüşü Kemer Yaylasında gerçekleştirildi.

  16-Düğünlerde davet için kumaş,gömlek,havlu vb. eşyalar yerine davetiye kartı ile davet yapılması sağlandı.
 2. Mineli
  Devamlı Üye


  Akdenizin Burdur İli Tanıtımı Hakkında Bilgi


  BUCAK

  İLÇENİN TARİHÇESİ: Bucak İlçesi ve çevresinin tarihi M.Ö.1900 yıllarına kadar uzanmaktadır. Belirtilen tarihte Bucak İlçesine bağlı şimdiki Çamlık Köyü yakınlarındaki Cremna Bölgesinde Pisidialıların yerleştiği bilinmektedir. Bu bakımdan ilçenin ilk yerleşim yerinin Cremna olduğu kuvvetli muhtemeldir.

  Tarihin her döneminde Bucak çevresi bir çok devletin egemenlik sahası içinde görülmektedir. Günümüze kadar uzanan tarihi kalıntılar, ören yerleri, hüyükler bunu belgelemektedir. Pisidialılar M.Ö. 1200 Yıllarında Frig egemenliği altına girmişler, daha sonra bölgede sırasıyla Selekoslar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslar, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu egemenliklerini sürdürmüşlerdir.

  Türklerin 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu’ya girmelerinden sonra 1204 yılları III. Kılıçarslan zamanında Türkler bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Anadolu Beylikleri zamanında Isparta ve Burdur civarında yaşayan Hamitoğulları ile Antalya çevresinde yaşayan Tekeoğulları arasında yaşanan uzun çatışmalar sonucu Hamitoğulları bölgeyi ele geçirmiş ve bölgeye yerleşmişlerdir. Tarihi kalıntılardan ve kayıtlardan anlaşıldığına göre bu dönemde İlçe çevresinde yerleşimler olmuştur.

  Bugünkü Çamlık Köyünde Girmiye yerleşim merkezi kurulmuş, bu köy uzun süre Teke Sancağına bağlı bir nahiye ve kaza olarak kalmıştır. Kocaaliler (Melli)’ de de yerleşimlerin ilk temeli bu dönemde atılmıştır. İncirhan çevresinde incirli köy, şimdiki incirdere köyü yakınlarında Güğüp köyü, bugün ilçemizde Turba denilen mevkide Hamit Köyü, şu anda sanayii sitesinin bulunduğu yerde Onac Köyü o dönemin önemli yerleşim merkezleridir. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Elmalı, Istanaz Korkuteli)’ den Ispartaya geçişinde “İncirli Teke Toprağında bir Müslüman Köyüdür” cümlesi İncirli Köyünün varlığını doğrulamaktadır.

  Bu köylerin günümüze kadar ulaşabileni sadece Girmiye (Çamlık Köyü)’ dür. Diğerleri günümüze kadar ulaşamamışlardır. Bunun sebebinin Şahkulu (Baba Tekeli) baskınları ile 1830 ortaya çıkan ve yedi yıl süren pek çok insanın öldüğü veba salgınları olduğu söylenmektedir.

  COĞRAFİ KONUM:

  KONUMU : Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer alan Bucak, Burdur iline bağlı çevresinin gelişmiş bir ilçesidir. 30-31 doğu meridyenleri ile 35-38 kuzey paralelleri arasında yer almakta; Yüzölçümü ise 1436 kilometrekaredir. Burdur – Antalya karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin Burdur’a uzaklığı 44 km, Antalya’ya olan uzaklığı ise 80 km.’ dir.

  Ovaya doğru uzanan bir vadinin taban ve iki yakasında kurulan ilçe merkezinin coğrafi yapısı iki bölüme ayrılmaktadır. Burdur-Antalya karayolunun batısında yer alan bölüm ovalık, doğusunda kalan bölüm ise dağlık ve ormanlık bir araziden oluşmaktadır. Doğudaki dağlar Teke Yöresindeki Bey dağlarının bir devamı olarak güney-kuzey doğrultusunda uzanır. İlçenin batı kesimindeki ovalar ise dağların doğrultusuna uyarak güneyden kuzeye doğru sıralanır. İlçenin denizden yüksekliği 850mt. civarında olup ortalama yükseklik 750 mt.’ dir.

  İlçenin topraklarını doğudan Isparta İlinin Sütçüler İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, Kuzeyden Çeltikçi ve Ağlasun İlçeleri çevrelemektedir.  BİTKİ ÖRTÜSÜ : İlçenin doğusunu kaplayan dar ve geniş karakterli vadilerden oluşan dağlık arazi, Isparta İli sınırındaki Aksu nehrine kadar %40’ lık bir eğimle iner. Burada hava biraz daha ılıktır. Bu bölgede köyler genellikle dağınık ve bölge tamamen ormanlarla kaplıdır. Ormanların % 86 ‘sını Kızıl Çam, % 6’ sını ardıç, % 4’ ünü sedir, % 2’ sini meşe, % 1’ ini Kızılağaç ve %1 ‘ini diğer ağaç türleri teşkil etmektedir. Ayrıca bu bölgede Antep Fıstığı, Zeytin ve İncir ağaçları da yer almaktadır.

  İlçenin batısında kalan ovalık arazide bölümler dar ve geniş sahalarla birbirine irtibatlı düz ve verimli topraklardır. Bu bölgede tepecikler pınar meşesi denilen çalılıklarla kaplıdır. Kestel, Heybeli, Yüreğil Köyleri ile Ürkütlü Beldesinin kuzeyindeki dağların yüksek kısımları çam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır.

  AKARSULARI: Onaç Çayı:Çeltikçi İlçesini Bağsaray Beldesi dağlarından doğarak İlçemiz Dağarcık, Alkaya ve Seydiköy arazilerinden geçerek Onaç sel kapanında toplanır.

  Aksu: Isparta ile Eğirdir İlçesi Aksu Bucağından çıkarak , Isparta çayı ve yine Isparta’nın Çandır köyünden çıkan Göksu ile birleşir.İlçemiz ,Çamlık ve Elsazı köylerinin arazilerinden geçerek Karacaören –1 ve Karacaören-11 barajlarından geçtikden sonra Antalya ovasına dökülür.

  Kestel Çayı: İlçemiz Kestel dağı ve köyünden doğarak kurutulan Kestel Gölü içerisinden geçer, yine aynı arazideki düdenlere dökülür.

  Kızılsu: İlçemiz Kocaaliler beldesinin kırmızı topraklı dağlık ve ormanlık arazilerinden yağışların bol olduğu zamanlarda akar, İlçemiz Gündoğdu beldesindeki sel kapanında birikir.

  GÖLLER VE BARAJLAR: İlçe sınırları içerisinde sürekli suyu bulunan doğal bir göl yoktur. Yağışların bol olduğu yıllarda Kestel,Heybeli(Ambahan),Yüreğil köylerine ait arazilerde göl oluşmakta ve yaz aylarına doğru bataklık halini almaktadır. D.S.İ. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucu buralar kurutularak son yıllarda tarıma elverişli hale getirilmiştir.

  Aksu nehrinin İlçemiz sınırlarından geçtiği Karacaören köyünde Karacaören-I , Çopanpınar, Kocayer ve Kargı köylerinde Karacaören-II baraj gölleri oluşmuştur. Bu barajlar taşkından koruma ve elektrik üretme amacıyla kurulmuştur Isparta – Antalya karayolunun geçtiği bu bölge ormanlar ve baraj gölleri ile birlikte eşsiz güzellikler oluşturmaktadır.  DAĞLAR: İlçenin doğu ve kuzey bölümleri dağlarla kaplıdır. Doğudaki dağlar Beydağlarının devamıdır. İlçenin kuzey bölümünü kaplayan dağlar tektonik havzayı güney ve güneydoğudan sınırlayan dağlardır. Bunlardan en yüksek olanı 2336 mt. ile Kestel dağındaki Katrancık tepesidir.  İKLİMİ: Bucak ilçesinin iklimi tam bir geçiş iklimidir. İlçede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun kara iklimi arasında bir iklim görülmektedir. Yağış bakımından Akdeniz iklimi ,sıcaklık koşulları bakımdan İç Anadolu iklimi yaşanır. Melli (Kocaaliler ) bölgesinin bir bölümü ile Aksu vadisinde kalan bölümlerde tamamen Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış mevsiminde soğuklarla birlikte kar yağışı görülmekte olup; ancak 2-3 günden fazla kalmamaktadır.

  Kış aylarında karasal iklim görülen yerlerde ısı –5 dereceye kadar düşer. Yağışlar genellikle kış ayları ve bahar girişinde görülür. Yaz aylarında ise kurak ve sıcak bir iklim görülür, genellikle ısı 40 dereceye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 15 derece dolayındadır.  ZENGİNLİK KAYNAKLARI: Yer altı zenginlikleri bakımından Kestel köyü ve İncirdere köylerinde mangenez yataklarına sahip olup,ancak işletilmemektedir. Çamlık ,Karaseki, Beleören ve Üzümlübel köylerinde zengin traverten mermeri yatakları işletilmektedir.

  İlçemiz ova köylerinin arazilerde taban suları mevcuttur. Kuyu ve sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sular içme ve sulamada kullanılır.  KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ :

  01 Bucak İlçe Merkezi

  02 Çamlık Belediyesi

  03 Gündoğdu Belediyesi

  04 Kızılkaya Belediyesi

  05 Ürkütlü Belediyesi

  06 Kocaaliler Belediyesi

  MERKEZ MAHALLELER

  1 Alaittin Mah.

  2 Barbaros Mah

  3 Cami Mah.

  4 Çavuşlar Mah.

  5 Çukur Mah.

  6 Fatih Mah.

  7 Karayvatlar Mah.

  8 Konak Mah.

  9 M. Akif Mah.

  10 Mimar Sinan Mah.

  11 Oğuzhan Mah.

  12 Pazar Mah.

  13 Sanayii Mah.

  14 Yeni Mah.

  15 Yörükler Mah.

  16 Yunus Emre Mah.

  İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

  01 Alkaya Köyü

  02 Avdancık

  03 Belören

  04 Beşkonak

  05 Dağarcık

  06 Dutalan

  07 Elsazı

  08 İncirdere

  09 Karaaliler

  10 Karacaören

  11 Karapınar

  12 Kestel

  13 Kuşbaba

  14 Seydiköy

  15 Susuz

  16 Taşyayla

  17 Üzümlübel

  18 Boğazköy

  19 Heybeli

  20 Karaot

  21 Keçili

  22 Kızılcaağaç

  23 Uğurlu

  24 Yuva

  25 Yüreğil

  26 Çobanpınar

  27 Demirli

  28 Karaseki

  29 Kargı

  30 Kavacık

  31 Kızıllı

  32 Kızılseki

  33 Kuyubaşı

  İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

  İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

  a-Hastaneler; Bucak Devlet Hastanesi İlçe düzeyinde son derece yüksek standartla ,modern tıbbi cihazlarla , 200 yatak kapasitesiyle,mevcut 190 yatak sayısıyla, 17 pratisyen ,25 uzman doktoruyla, 71 hemşire ve 18 ebesiyle ,7 Anestezi teknisyeni, 9 Röntgen Teknisyeni, 9 Laboratuvar teknisyeni 14 sağlık Memuru ve 62 personel, 4 ameliyathane ve 8 diyaliz makinesiyle sağlık hizmeti vermektedir. .

+ Yorum Gönder


burdurili