+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesi Tanıtımı
  Ispartanın Şarkikaraağaç İlçesi  Şarkîkaraağaç, Isparta ilinin bir ilçesidir. On iki ilçesi bulunan Isparta vilâyetinde yapılan 31 Aralık 2008 yılı sayımlarına göre nüfus bakımından üçüncü sıradadır. Buna göre ilçelerin merkez nüfusları (köyler hariç) şu şekildedir: Yalvaç-19.822, Eğirdir-18.559, Şarkî Karaağaç-11.100, Keçiborlu-7.419, Uluborlu-6.479, Senirkent-5.666, Gelendost-5.213, Atabey-4.404, Gönen-3.988, Sütçüler-2.244, Yenişarbademli-2.180, Aksu-2.007

  İlçenin adındaki "şarkî" sıfatı "doğuya ait, doğuda" mânâsına gelir. Karaağaç isminde Denizli iline bağlı bir ilçe daha bulunması, bundan dolayı da herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için biraz daha doğuda olan Isparta'ya bağlı Karaağaç'a "şarkî", batıda olan Denizli'ye bağlı Karaağaç'a da "garbî" (batıya ait, batıda) sıfatı konulmuştur. Ancak sonraki yıllarda Denizli'nin Garbî Karaağaç'ı, adını Acıpayam olarak değiştirmiştir. Isparta'ya bağlı Karaağaç'ın önündeki "şarkî" kelimesi ise kaldırılmadan bugüne kadar kullanılagelmiştir

  12. yüzyılın başında Selçuklu hâkimiyetine giren Şarkî Karaağaç, 1863'te Konya vilâyetine bağlanarak kaza yapılmış ve 1878 yılında da Isparta vilâyetine bağlanmıştır. Göller Bölgesinin en önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Bugün birer ilçe olan Gelendost ve Yenişarbademli, 1950'li yıllara kadar Isparta'nın en büyük ilçelerinden biri olan Şarkî Karaağaç'tan bazı siyasî sebeplerle koparılarak ilçe yapılmıştır Şarkî Karaağaç'ın doğusunda Sultan Dağları, batısında Anamas Dağları, güneyinde Beyşehir Gölü ve Anamas Dağları, kuzeyinde ise Sultan ve Anamas Dağlarının dirsekleri ile Gelendost ve Yalvaç'ın köyleri, daha da ilerisinde Yalvaç vardır

  Eski çağda adı Neapolis olan ilçenin münbit bir ovada bulunduğu için ziraata elverişli olması, kuzeyden gelen tacirlerin Neapolis'in batı ve güneyine gidip gelmesi; Neapolis'in ticaret hacminin artmasında olduğu gibi zengin bir tarihe ev sahipliği yapmasına da vesile olmuştur

  İlçenin Akşehir ve Konya ile de küçümsenmeyecek bir ticaret diyaloğu vardırBu diyalog geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir

  İlçe sınırlari içinde bulunan Kızıldağ Millî Parkı, temiz havası ve sedir ağaçlarıyla bilhassa yaz aylarında ilçeye ekonomik ve sosyal alanda ciddî bir hareketlilik kazandırır

  Dünya barit yataklarının %0.05'i de Şarkî Karaağaç sınırları içerisindedir.

  İlçede Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Ancak Şarkîkaraağaç Meslek Yüksek Okulundaki bölüm sayısının Eğirdir ve Yalvaç gibi ilçelerdeki Meslek Yüksek Okullarına nazaran çok az olması, Şarkî Karaağaç'ı ekonomik ve sosyal bakımdan olumsuz yönde etkilemektedir.2009-2010 eğitim sezonunda yeni myo bölümlerinin açılacağı bilgisi verilmiştir

  Türk edebiyatında "Nev-Yunanîlik" cereyanının tek ve önemli temsilcisi olan şair Salih Zeki Aktay,Türk siyasetinin önemli isimlerinden Koca Reis lâkaplı Sadettin Bilgiç ve Türkçülük mücadelesinin öncülerinden Said Bilgiç Şarkî Karaağaç'ın yetiştirdiği tanınmış sîmâlar arasında yer alır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde dekanlık, Kültür Bakanlığında müsteşarlık görevlerinde bulunmuş ve eserleri ve yaptıklarıyla Türk kültürüne hizmet etmiş olan Sumerolog Prof. Dr. Emin Bilgiç de yine Şarkî Karaağaçlıdır.

  Şarkî Karaağaç efeler diyarı olarak da bilinir.


  Milletvekilliği Yapan Şarkîkaraağaçlılar

  1923-1946 arası Ahmed Mükerrem Karaağaç; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.dönem Isparta
  1946-1950 arası Said Köksal; 8. dönem Isparta
  1950-1960 arası Said Bilgiç; 9, 10 ve 11. dönem Isparta
  1961-1980 arası Sadettin Bilgiç; 12. dönem Isparta; 13, 14, 15 ve 16. dönem İstanbul
  1963-1968 arası Ramazan Tekeli; 13. dönem Şanlıurfa
  1983-1987 arası M. Kemal Togay; 17. dönem Isparta
  2002-2007 arası Mehmet Emin Murad Bilgiç; 22. dönem Isparta
  2007-. devam Süreyya Sadi Bilgiç. 23. dönem Isparta
  1893(H. 1309)'ten Günümüze Şarkîkaraağaç'ta Görev Yapmış Olan Belediye Başkanları
  07.Haziran 1309(seçimle) Kara Ali
  05.Kânunısânî 1328(seçimle) İrfan Efendizade Himmet Efendi
  09.Mart.1329(seçimle) Ramazan Ağazade Ramazan Efendi
  31.Mart.1333(seçimle) Şatıroğlu Sadık
  03.Aralık.1338(seçimle) Gümüşoğlu Hacı Ömer
  05.Nisan.1339(seçimle) Şatıroğlu Sadık
  01.Ağustos.1339(seçimle) Hacı Ramazanoğlu Etem
  27.Mayıs.1340(seçimle) Şakir Efendioğlu Reşat
  10.Kasım.1340(seçimle) Gümüşoğlu Hacı Ömer
  06.Mart.1927(seçimle) Molla Ahmedoğlu Vahid
  20.Ekim.1930(seçimle) Hocaoğlu Sadık
  29.Nisan.1933(seçimle) Kapcıoğlu İzzet
  13.Ekim.1938(vekâleten) Kaymakam Bediî Güven
  26.Haziran.1939(seçimle) Ahmet Ateş
  10.Haziran.1946(seçimle) Tevfik Çiftçi
  08.Eylül.1950(seçimle) Abdürrahim Çağırıcı
  27.Mayıs.1960(vekâleten) Yarbay Nazif Esin
  01.Ağustos.1960(vekâleten) Kaymakam Mustafa Aykut
  05.Eylül.1961(vekâleten) Kaymakam Orhan Tütüncü
  22.Ocak.1962(vekâleten) Kaymakam Turan Sarıca
  24.Ağustos.1962(vekâleten) Kaymakam Güner Orbay
  02.Kasım.1962(vekâleten) Ali Suavi Erdemtok
  21.Kasım.1963(seçimle) Tevfik Şatıroğlu
  06.Haziran.1968(seçimle) Sadık Akman
  11.Aralık.1977(seçimle) Fikri Togay
  1979Vedat Gürakan
  12.EYLÜL S O N R A S I Atama
  (atama) Mehmet Yılmaz
  (atama) Rüstem Kılıçaslan
  (atama) Mehmet Eroğlu
  (atama) Ahmed Yaman
  (vekâleten) Kaymakam Fevzi Güneş
  26.Mart.1984(seçimle) Mevlüt Özdemir
  18.Nisan.1999(seçimle) Mehmet Güven
  28.Mart.2004(seçimle) Mevlüt Özdemir
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Şarkikaraağaç Isparta iline bağlı bir ilçedir. Şarkikaraağaç ilçesi Isparta il merkezine 120 km mesafededir. Ispartanın 12 ilçesi arasında en büyük üçüncü ilçedir. İlçe doğuda yer aldığı için isminde Şarki yani doğu kelimesi bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


şarkikaraağaç tanıtımı