+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Adana İsminin Kökeni - Adana'nın İsmi Nerden Geliyor? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Hozukcan
  Devamlı Üye

  Adana İsminin Kökeni - Adana'nın İsmi Nerden Geliyor?
  Adana İsminin Kökeni


  Bir çok kaynağa göre; Adana ismi Hitit İmparatorluğu egemenliğindeki Kizzuvatna krallığının Adanya isiminden gelmiştir.Diğer kaynaklara göre; Mısır’dan gelip Yunan şehri Argos’a yerleşen mitolojik Yunan kabilesi Danaoi ya da efsanevi karakter Danaus’la ilgili olduğu şeklindedir.Antik Grek Roman Efsanesi’ne göre; Seyhan Nehri (Sarus) yakınlarında bir yere gelip Adana’yı kuran Uranus’un iki oğlu Adanus ve Sarus’tan almaktadır. Şehrin ismine ilişkin daha eski bir efsaneye göre ise Akad, Sümer, Babil, Asur ve Hitit mitolojileri tarafından ormanın yakınlarında yaşadığına inanılan ve Tesup veya Ishkur olarak da bilinen gök gürültüsü tanrısı Adad’ın ismi bu bölgeye verilmiştir. Bu savı kanıtlayan Hititlilerin isimleri ve el yazmaları o bölgede bulunmuştur. Bu teori Gökgürültüsü Tanrısı’nın çok fazla yağmur getirmesi ve bu yağmurun bölgeye büyük bir bolluk sağlamasından beridir devam eder. Bu tanrı yörenin sakinleri tarafından sevilir ve saygı duyulurdu. Onun şerefine, söz konusu bölge “Uru Adaniyya;” diğer bir deyişle “Adana Bölgesi” olarak anılmaya başlanmıştır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Adananın isminin hititlerden geldiği düşünülmektedir. Bazı rivayetlere göre ise mısır ve yunanlılar zamanından geldiğini söylemektedir. Bölgede hititlere ait eserlerin bulunması ismin hititlere dayandığı düşüncesini arttırmaktadır.
+ Yorum Gönder


adana ismini nereden almıştır,  adana ismini nerden almıştır,  adana ismi nerden gelmiştir,  adana adını nereden almıştır,  adana isminin kökeni,  adana adana ismini nasıl almıştır