+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Silifke halk kültürü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Silifke halk kültürü
  Silifke halk kültürü hakkında bilgi


  Silifke Toros Dağları ile Akdeniz arasında kurulmuş, iklimi, coğrafi özellikleri
  mükemmel bir ilçemizdir. İlçenin deniz kenarındaki ova kısmında tarım yapılır. Bu
  verimli ovaya kurulan seralarda domatesten, muza, üzümden, patlıcana kadar akla
  gelebilecek her türlü meyve sebze yetiştirilir. Torosların eteklerindeki dağlık kesimde
  ise yüzyıllardır hayvancılık yapılır. Silifke bir Yörük yurdudur, yörüğün bir numaralı
  geçim kaynağı da hayvancılıktır, onun için hayvancılık Silifke ekonomisinde ve
  yaşamında önemli bir yere sahiptir. Silifke halkı hayvancılığı sadece bir geçim
  kaynağı olarak görmemiş aynı zamanda hayvancılık çevresinde bir de kültür meydana
  getirmiştir. Biz de bu çalışmamızda Silifkelilerin meydana getirdiği hayvancılığa
  dayalı bu kültürü incelemeye çalışacağız.
  Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, Silifke, Silifke Halk Kültürü.  Silifke.jpg
  Hayvancılık Türklerin en eski geçim kaynağıdır. Orta Asya’daki atalarımız o
  uçsuz bucaksız bozkırlarda kendilerine hayvancılığa dayanan konargöçer bir hayat
  kurmuşlar. Geçimlerini hayvancılıkla sağlamışlar. Zor doğa koşullarında hayvanlarına
  bakmak için verdikleri mücadele onları sağlam, güçlü ve savaşçı yapmış. Ayrıca at,
  deve gibi yük hayvanlarından yararlanmayı bildikleri, çok iyi ata bindikleri için bir
  yerden bir yere çok hızlı hareket edebilme kabiliyeti kazanmışlar böylece savaşlarda
  düşmana karşı büyük bir üstünlük kazanmışlar. Bu hareket kabiliyetleri sayesinde
  bulundukları Orta Asya bozkırlarından
  www.alasayvan.net çok uzak coğrafyalara göç edebilmişler.
  Yalnız göç ederken yeni yerleştikleri yerlerin de hayvancılığa elverişli yerler olmasına
  dikkat etmişler.
  Anadolu’nun iklimini, dağlarını, sularını gören Türkler burasının hayvancılığa
  çok elverişli bir yer olduğunu düşünmüşler ve Anadolu topraklarını bir Türk yurdu
  haline getirmek için yerleşmeye başlamışlar. 11. yüzyıldan sonra Silifke’nin bugünkü
  dağlık köylerine yerleşmeye başlayan Oğuzların Avşar boyuna bağlı Yörükler
  buralarda hayvancılıkla uğraşmaya devam etmişler. Bölge tamamen Türklerin eline
  geçtikten sonra Silifke’nin ova kısmına da yerleşenler olmuş; fakat ovaya yerleşenler
  de hayvancılıkla uğraşmışlar. Hayvanlarını kışın ovada gütmüşler, yazın Nisan ayının
  gelmesiyle birlikte Torosların eteklerindeki yaylalara göç etmişler. Yazı bu yaylalarda
  geçiren Yörükler Eylül ayının gelmesiyle birlikte yüklerini develerine, atlarına
  yükleyip Silifke ovasının yolunu tutmuşlar. Yani ovada yaşamalarına rağmen tarımla
  uğraşmamış hayvancılığa dayalı eski yaşam biçimlerini devam ettirmişler.
  Silifke’de tarım 1960’lı yıllarda başlamış. Bu dönemde bugünkü sulama
  kanalları yapılıp seralar kurulmaya başlamış. Bundan sonra ova halkı yavaş yavaş
  hayvancılıktan vazgeçip tarıma yönelmiş. Bundan sonra da yörede hayvancılık
  günden güne gerilemeye başlamış.
  www.alasayvan.net İnsanlar zamanın koşullarının dayatmasının da
  etkisiyle daha çok kazanç getirdiği için hayvancılığı bırakıp ovada tarım yapmaya
  başlamışlar. Köylerde hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın birçoğu hayvancılığı
  bırakıp ovada tarım yapmaya başlamış
  Bugün Silifke nüfusunun büyük çoğunluğu tarım ve ticaretle uğraşıyor, sadece
  Torosların eteklerindeki dağ köylerinde hayvancılıkla uğraşan az sayıda insanımız
  var. Besledikleri hayvanlar genellikle keçidir. Koyun sayısı yok denecek kadar azdır.
  Her birinin güttüğü hayvan sayısı da 50-100’ü geçmiyor; hâlbuki eskiden bir yörüğün
  en az 200–300 hayvanı olurmuş. Ancak yöre halkı hayvancılık üzerine temeli bin
  yıllar öncesine dayanan derin bir kültür oluşturmuşlar ve bu kültür hala canlı bir
  şekilde yaşamaya devam ediyor
 2. Zahra
  Üye

  Silifke Türkiyenin Mersin iline bağlı olan bir ilçedir. Toros dağları ile Mersin merkezinin ortasında bulunur ve Türkiyenin en büyük üçüncü ilçesidir. İç Anadoludan geçen önemli ticaret yollarına sahiptir. Burada yaşayan insanlar yazları yaylalara çıkarlar ve gelişmiş halk kültürü vardır.
+ Yorum Gönder


silifke,  silifke resimleri,  silifke resimler,  silifke merkez fotoğrafları