+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Göksu nehri hangi denize dökülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göksu nehri hangi denize dökülür
  Göksu nehri hangi denize dökülür

  Akdeniz.jpg


  Akdeniz'de de dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği için akarsular genellikle fazla uzun değildir. Bölgedeki uzun akarsular, kaynaklarım iç bölgelerden alarak Toroslar’ı dikine yarar ve Akdeniz'e ulaşır. Bölgenin batısındaki akarsuların uzunlukları fazla olmadığı gibi bu akarsuların, yazın suları oldukça azalır. Fethiye Körfezi'nin iki tarafında deni*ze dökülen Dalaman ve Eşen çayları böyledir. Antalya Körfezi'ne dökülen Aksu ve Köprü suyu, kaynaklarını Göller Yöresi'nden aldıkları için daha uzundur. Bölgenin başlıca akarsuları doğudakilerdirve Akdeniz'e dökülen akarsular şu şekildedir:Manavgat Irmağı, Batı Toroslardan doğan kolların birleşmesiyle oluşur ve birçok karstik kaynakla da beslenir. Dar ve dik yamaçlı kanyonlardan akarak, Manavgat yakı*nında ünlü çavlarımı oluşturur ve alüvyal bir kıyı ovasında denize dökülür.
  Göksu, biri Göksu, diğeri Ermenek Çayı olmak üzere iki koldan oluşur. Taşeli Pla*tosu'nu derin vadilerle parçalayan bu akarsu, Silifke yakınındaki deltasında denize dö*külür. Silifke Ovası olarak da bilinen deltasında iki lagün bulunmaktadır.
  Seyhan nehrinin en uzun ve en Önemli kolu, Zamantı çayıdır. Bu çay, Tahtalı dağ*larından doğan Göksu ile birleşerek Çukurova'ya iner. Seyhan, eskiden yağışlı dö*nemlerde taşkınlarla çevreye zarar veriyordu. Üzerinde kurulan Seyhan Barajı ile sula*rı kontrol altına alınmıştır. Ayrıca aşağı çığırında, Çukurova'yı taşkınlardan korumak için setler yapılmış, sulama kanalları açılmıştır.
  Ceyhan'ın kaynağını, Elbistan havzasındaki sulan toplayan Göksün ve Söğütlü çayları oluşturur. Ceyhan Ovası'na girmeden Önce Toroslardaki derin vadilerde akar. Aksu ırmağını aldıktan bir süre sonra Çukurova'ya inerek İskenderun Körfezlerinde de*nize dökülür. Havzası daha küçük olduğu hâlde, debisi Seyhan'dan daha yüksektir. Sık sık taşkınlara neden olan Ceyhan üzerinde, Menzelet ve Aslantaş barajları yapılmıştır.
  Asi,kaynağını Lübnan Dağlarından alır. Yukarı çığırının büyük bir kısmı Suriye sı*nırlan içinde kalan bu ırmak, Samandağ ilçesinin güneyinde bir delta oluşturarak deni*ze dökülür. Asi nehrinin havzasının üçte biri, Türkiye sınırlan içindedir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Göksu Nehri, Adana ve Kayseri illerinden geçen Göksu Nehri Seyhan Gölünün ikinci büyük koludur. Kaynağını Tahtalı dağlarından alır. Bu Nehir Sakarya nın Delta Ovasına dökülür.
+ Yorum Gönder


göksu nehri nereye dökülür,  akdeniz bölgesinin akarsularının resimleri,  göksu ırmağı hangi bölgededir,  göksu nehri hangi denize dökülür,  göksu nereye dökülür,  göksu nehri hangi bölgededir