+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Beyşehir Gölü ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Beyşehir Gölü ile ilgili Bilgi

  Beyşehir Gölü

  İç Anadolu'nun batısına yakın, Beyşehir, Seydişehir arasındadır. Yüzölçümü 651 km², uzunluğu 45 km, en geniş yeri 25 kilometredir. Suları tatlı olup, derinliği en çok 10 m civarındadır. Çevresi, yüksekliği 2.000 metreyi aşan dağlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.115 metredir. Fazla gelen sular, yapılan bir kanalla doğrudan Çarşamba Suyu'na verilir. Konya Ovasının sulanması için Beyşehir kazası yanında büyük bir regülatör yapılmıştır.

  bey-ehir-g-l-.jpg
  Beyşehir Gölü Türkiye'nin üçüncü büyük gölü. İç Anadolu'nun batısına yakın, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Akdeniz bölgesinin kuzey kısmında olup, Akdeniz Bölgesi Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu’nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır; genişliği 120-180 km arasında değişir. Batı ve k.batısında Ege Böl., kuzeyinde İç Anadolu Böl. , doğusunda G.Doğu Anadolu Böl. Güneyinde ise Akdeniz bulunur. G.doğudan Suriye ile komşudur. Yüzölçümü 110000 km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14’nü kaplar. Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Dalaman Çayına kadar 1542 Km’dir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Beyşehir, İlkçağ'da Beyşehir Gölünün de içinde olduğu bölge pisidya adıyla anilırdı. Pisidya' da Karallia olarak bilinen bir şehir adıydı.Ramsay bu konuyu şöyle değerlendirir;"Biri gölün güneydoğusunda , Trogitis gölü'ne akan suyun ağzında, diğeri güneybatısında olmak üzere ihtimal iki ??ehir bulunuyordu.Bu ikincisinin Parlais olma ihtimali daha kuvvetli olduğu için birincisini Karallia olarak kabul etmeniz lazım geliyor."Yine Ramsay'a göre Karallia Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Seydişehir arasındadır. Yüzölçümü 651 km2, uzunluğu 45 km, en geniş yeri 25 kilometredir. Suları tatlı olup, derinliği en çok 10 m civarındadır. Çevresi, yüksekliği 2000 metreyi aşan dağlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1115 metredir. Fazla gelen sular, yapılan bir kanalla doğrudan Çarşamba Suyuna verilir. Seydişehir bölge olarak Akdeniz Bölgesi içinde olmakla birlikte, Konya iline bağlı bir ilçedir. Nüfusu yaklaşık 80.000'dir. Tam bir geçiş noktasındadır. Antalya'ya 220 km. Konya'ya ise 90 km. mesafededir. İlçenin 20 km. ilerisinde Antalya yolu üzerinde Madenli köyü sınırlarında boksit madeni çıkmaktadır. Çıkan maden Seydişehir Eti Aluminyum fabrikasında işlenip diğer illere ve Avrupa'ya kadar gönderilmektedir. Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise büyüklükte birinci alüminyum fabrikasıdır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Konya Ovasının sulanması için Beyşehir kazası yanında büyük bir regilatör yapılmıştır.

  Gölün tabanı neojen göl tortuları ile doludur. Gölün bir özelliği de içinde pekçok adanın bulunmasıdır. Bunlardan bazıları; İğdeli, Akburun, Kızkulesi, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır. Gölde bol miktarda balık vardır
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Beyşehir Gölü, Türkiye'nin üçüncü büyük gölüdür. Anamas ve Sultan Dağları ile çevreli Tektonik bir biçimde yer alır. Bir çok göçmen su kuşu avlanmak ve kuluçkaya yatmak için çoğu da kışı geçirmek için buraya gelmektedir.
+ Yorum Gönder


beyşehir gölü,  beyşehir,  beysehir gölü,  beyşehir gölü hakkında bilgi,  bevsehir golu