+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Ceza Hukuku Ders Notları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Ceza Hukuku Ders Notları
  Hukuk Notları - Hilenin Hüküm ve Sonuçları,Krah,Gabin

  CEZA HUKUKU DERS NOTLARI


  SUÇUN MADDİ UNSURLARINDAN
  NETİCE:

  Dış dünyada meydana gelen değişikliktir. Ceza Hukuku’nda netice kanunda belirtilen neticedir. Kanuni tanımda netice aranmamışsa bu tür suçlaraçısından netce aranmaz.
  Neticesiz suç mümkündür.
  Eğer kanunda netice aranmışsa neticeli suçlar söz konusu olur.
  (Bazı yazarlara göre neticesiz suç olmaz. Her suçtamutlaka bir netice vardır der.)
  SUÇLARIN NETİCEYEGÖRE AYIRIMI:
  1-Sırf Hareketli Suçlar Suçun oluşması için kanunda belirtilen hareketin yapılması yeterlidir. Netice yoktur. İlliyet bağını ve neticeyi bu tür suçlarda aramaya gerek yoktur. Bu tür suçlara neticesiz suç olmaz diyen yazarlar Neticesi harekete bitişik suçlar denir. Örneğin: Hakaret,İftira
  Sırf hareketli suçlar kısımlara bölünüyorsa teşebbüse uygundur.
  2-Neticeli Suçlar: Kanunda suçun oluşması için netice öngörülmüşse bunlara neticeli suçlar denir. Bu suçlar teşebbüse uygun olan suçlardır.
  Bir diğer ayırım:
  1- Ani Suç 2-Mütemadi Suç
  Fiilin icrasının devam etmeyip hemen sona erdiği suçlara ani suç, fiilin icrasının devam ettiği suçlara mütemadi suçlar denir.
  Ani suçlarda neticenin belli sürelerde devam etmesi onun mütemadi suç olduğunu göstermez. Örneğin bir kişi yüzünden yaralandı. Yara uzun zaman etkisini gösterdi. Bu durum mütemadi suç oluşturmaz.
  Mütemadi suçlar icrai yada hmali oarak işlenebilir. İcrai şekilde başlayan suçaihmali ekildedevam edilebilir. Ancak ihmali şekilde başlayan suça icrai şekilde devam edilemez.
  Örneğin: Anne çocuğunu evde tek başına bıraktı. Anne akşam dönmesi gerekirken zamanında dönmedi . Burada ihmali bir şekilde başlayan suç yine ihmali şekilde devam etmiştir.
  Suçun icrasının devam ettiği suçlara mütemadi suç adı verilir.
  Kesintisiz suçlardan bahsedebilmek için:
  a/ Fiilin icrasına kişinin devam etmesi gerekiyor. Ya da kişi devam etme imkanına sahip olmalıdır.
  Mütemadi suçlarda suçlarda suçun işleme zamanı temadinin bittiği zamandır.
  Mütemadi Suçları da kendi içinde ikiyie ayırırız.
  2-a/ Zorunlu mütemadi suç: bu durumlardasuç ancak mütemadi şekilde işlenebilir. Örneğin işkence,eziyet.
  2-b/ kısmi Mütemadi Suçlar: Suç ani şekilde işlenebilirken aynı zamanda mütemadi şekilde de işlenebilir. Örneğin (Hırsızlık ani bir suçtur. Ancak elektirik hırsızlığı mütemadi bir suçtur.
  Mütemadi Suçların Etkileri: Mütemadi suçlarda suçun bitmesi ile tamamlanması ayrı kavramlardır. (TCK . 109)

  Suç kesintinin gerçekleştiği zaman bitmekte. Özgürlüğün kısıtlandığı anda suç tamamlanır ama bitmez. Bu tür suçlara iştirak mümkün ama azmettirme mümkün değildir.
  Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  MADDE 109. - (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
  Dava zamanışımı kesintinin bittiği anda başlar.
  Suçun bittiği an kesintinin sona erdiği andır.
  Bu anlamda yetkili mahkeme kesintinin yer mahkemesidir. Mütemadi suç heryerde işlenir.
  Teşebbüs açısından; mütemadi suçlarda; suç tamamlanıncaya kadar teşebbüs teşebbüs mümkün.
  Bir diğer ayırım
  Tehlike Suçları ve Zarar suçları:
  Suçun oluşması için suçun konusuna zarar verilmesi gereken suçlara zarar suçu denir. Mağdurun malvarlığında azalma olması durumunda da zarar suçu vardır.
  Örneğin: Arabayı çaldı, parçaladı,sattı. (Mala zarar verme)
  Bileziği çaldı sattı. (Malvarlığına zarar)
  Suçun konusu tehlikeye uğratılıyorsa tehlike suçu denir. Somut tehlike suçları ve soyut tehlike suçları olarak ikiye ayrılır.
  Soyut Tehlike Suçları: Kanunda belirtilen hareketlerle suçun oluştuğu ayrıca bir tehlike luşmadığı suçlardır. Bunlar aynı zamanda sırf hareket suçlardır. Hareket kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs mümkündür.
  Somut tehlike suçlarında teşebbüs mümkün.
  Soyut tehlike suçları : İftira, Suç ve suçluyu övme.

  Soyut tehlike suçlarında illiyet bağı araştırılmaz. Somut tehlike suçunda illiyet bağı araştırılır.
  Bazı suçlar sadece tehlike suçu iken bazı suçlar hem tehlike hem de zarar suçudur.

  İLLİYET BAĞI:
  Ceza kanunlarında belirtilen bir olgu değildir. Belirleme yapılmasına gerek yoktur. Doğal bir olgudur. Neticeli suçlarda aranır. (Somut tehlike suçlarında da aranır) Sırf hareket suçlarında soyut tehlike suçlarında illiyet bağı araştırılmaz.
  Bu konuda çeşitli teoriler var: Hareket ile netice arasında illiyet bağı olması gerekiyor. (Fiilin faile isnat edilebilmesi gerekiyor.)
  ÖRNEĞİN: A B’yi dövüyor. B de yaralı olarak evine deniz yoluyla gitmek zorunda. Kayıkla giderken fırtına sebebiyle kayık batıyor. Eğer kişi sağlam olsaydı kurtulma ihtimali vardı. Ama yaralı olduğu içn savunamadı ve öldü.
 2. Acil

  Ceza Hukuku Ders Notları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


sırf hareket suçu,  sırf hareket suçu nedir,  sırf hareket suçları,  neticeli suçlar,  soyut tehlike suçu,  mütemadi suç