+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Müdahil Olma Talebinde Bulunma Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Müdahil Olma Talebinde Bulunma Dilekçesi
  Müdahil Olma Talebinde Bulunma Dilekçesi


  Dosya Esas No:
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  MÜDAHİL OLMA
  TALEBİNDE BULUNAN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SANIK : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Müdahil olma istemi
  AÇIKLAMALAR :
  Adı geçen dosyada sanık kullandığı araçla müvekkillerimin çocuğu A.D.’ye çarparak yaralanıp cismen zarar görmesine neden olmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz ve cezalandırılmasını istiyoruz ve suçtan zarar gördüğümüz için de müdahale talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayı gören şahitlerimiz olup, bunları dinletmek istiyoruz.
  ŞAHİTLERİMİZ :
  1-Adı ve Soyadı, Adres
  2-Adı ve Soyadı, Adres
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 237, 238 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, suçtan zarar gördükleri için müvekkillerim A. D. ve L. D.’nin müdahilliklerine ve tanıklarımızın keşif mahallinde dinlenmelerine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Müştekiler vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Müdahil Olma Talebinde Bulunma Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


müdahil olma dilekçesi,  müdahil dilekçesi