+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Temyize Cevap Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Temyize Cevap Dilekçesi
  Temyize Cevap Dilekçesi

  Esas No: /
  Karar No: /

  YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

  TEMYİZE CEVAP VEREN
  SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : …
  TEMYİZE CEVAP
  SEBEPLERİ :
  1- İddia makamının temyizi yerinde değildir ve isabetsizdir. Çünkü savcılık makamının zamanaşımı konusundaki temyizi usul ve yasaya aykırıdır. Türk Ceza Kanununun 403/1. maddesinde öngörülen suçun cezasının alt sınırı 10 yıl üst sınırı 20 yıl olup, TCK. 102/3’e giren zamanaşımı süresine tabidir. Çünkü Türk Ceza Kanununun 102/2 de cezanın asgari haddinin TCK. 102/2 de cezanın asgari haddinin 20 yıl ve üzeri olması halinde zamanaşımı süresi 15 yıl olarak düzenlenmiştir.
  2- Olayımızda ise cezanın asgari haddi on yıl, azami haddi 20 yıl olup; cezanın asgari haddi 20 seneden başlamadığı için 102/3 e göre zamanaşımı süresinin dolduğuna dair karar verilmesi yerindedir. Çünkü müvekkilin 05.04.2004 de tahliye olduğu günden beri zamanaşımını kesici herhangi bir işlem yapılmamıştır.
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 297 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının usul ve yasaya aykırı olan temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Temyize cevap veren sanık vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Temyize Cevap Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


temyize cevap dilekçesi,  temyize cevap,  temyize cevap dilekçesi örneği,  temyi