+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi
  Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi

  Davaların Ayrılması İstemi Dilekçe Örneği


  Dosya Esas:
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVALARIN AYRILMASI
  İSTEMİNDE BULUNAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Davaların ayrılması
  AÇIKLAMALAR :
  Müvekkilim adına mahkemenizde açmış olduğumuz boşanma davası ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde malların tasfiyesini de istemiştik. Boşanma konusunda tarafların her ikisinin de istekli ve anlaşmış olmalarına rağmen, mal rejimleri ile ilgili konu nedeni ile davanın uzun bir süre sonuçlanmayacağı anlaşıldığından, ihtilaflı olan mal rejimleri ile ilgili konunun ayrı bir dava halinde görülmesi için davaların ayrılmasını talep ediyoruz.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 96 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dosyasının ayrılarak boşanma davasının ayrı, mal rejimlerinin tasfiyesine ilişkin davanın ayrı ayrı görülmesi hususunda karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


davaların ayrılması,  davanın ayrılması