+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İcra Emrinin İptali Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İcra Emrinin İptali
  İcra Emrinin İptali

  İcra Emrinin İptali Dilekçe Örneği  Tercan İcra Müdürlüğü
  Dosya Esas:
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  TERCAN
  ŞİKÂYET EDEN
  (BORÇLU) : … A.Ş.
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Dava vekili Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İcra emrinin iptali.
  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
  ŞİKÂYET NEDENLERİ :
  1- Tercan İcra Müdürlüğünün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil kurum hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında 09.04.2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir.
  2- Öncelikle düzenlenen icra emrinde alacaklı ve vekilinin vergi kimlik numarası bulunmamaktadır. Ekte sunulan Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 14.11.2005 tarih, 2005/018595 Esas ve 2005/022021 Karar sayılı kararı, bu hususun tek başına icra emri iptali sebebi olduğunu açıkça göstermektedir.
  3- Takibe konu ilamda alacaklı sadece lehine hükmedilen vekâlet ücretini talep hakkına sahip iken, ilama aykırı olarak kaynağı belli olmayan ek taleplerde bulunmuştur. Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
  DELİLLER : Tercan İcra Müdürlüğünün dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 71 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim. …/…/…
  Şikâyet Eden Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İcra Emrinin İptali isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


icra emrine itiraz,  icra emrine şikayet,  icra emri şikayet,  icra emrine itiraz ve şikayet