+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Nüfusa Tescil İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Nüfusa Tescil İstemi Dilekçesi
  Nüfusa Tescil İstemi Dilekçesi

  Nüfusa Tescil İstemi Dilekçe Örneği


  KEMAH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Nüfus Müdürlüğü/KEMAH
  DAVA KONUSU : Nüfusa tescil
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilin yaşı 1945 iken nüfus kayıtlarında 1942 olarak görünmektedir. Şöyle ki; müvekkilin annesi Yosma, babası İsmail ile gayrı resmi evlilik yapmış ve bu evlilikten Hüseyin adında bir erkek çocuğu olmuştur. 1942 yılında nüfusa tescil ettirilen Hüseyin isimli bu ilk çocuk çok küçükken vefat etmiştir.
  2- İsmail ile Yosma’nın evliliğinden 1945 yılında ikinci erkek çocukları dünyaya gelmiş ancak, 1942 doğumlu Hüseyin ölü olduğundan tekrar nüfusa tescil ettirmeksizin, ikinci çocuğun da adını Hüseyin koyarak nüfus kaydını eski kayıt üzerinden devam ettirmişlerdir.
  DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık ve diğer yasal delillerin tümü.
  HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 30/2 ve diğer ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; haklı davamızın kabulüne, İsmail ve Yosma oğlu, Kemah, Karaca Köyü, 1945 doğumlu müvekkilimin nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

  Ek: Vekaletname - Nüfus kaydı.
 2. Acil

  Nüfusa Tescil İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder