+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  TERCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONU : Tapu iptali ve tescil
  AÇIKLAMALAR :
  1-Miras bırakan, müvekkillerimi miras paylarından mahrum etmek kastı ile Erzincan Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parsel’de kayıtlı bulunan bağımsız bölümdeki taşınmazı, küçük oğluna bağışladığı halde tapuda satış göstermiştir.
  2-İşlemin muvazaalı olduğu açıktır. Bu durumda tapuda davalı adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile müvekkillerimin miras payları oranında adlarına tescilini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 18 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, bağış işlemini tapuda satış gibi göstererek yapılan muvazaa nedeni ile tapuda davalı adına kayıtlı bulunan Erzincan Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerimin miras payları oranında adlarına tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder