+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İflas Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İflas Davası Dilekçesi
  İflas Davası Dilekçesi

  İflas Davası Dilekçe Örneği  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İflas
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkilim ile davalı arasında yapılan alım satım sözleşmesi gereğince, davalının müvekkilimden satın aldığı malların bedelini kararlaştırılan tarihte ödememiştir. Davalıya borcunu ödemesi için yapılan uyarılara ise, kayıtsız kalmıştır.
  2-Müvekkilim tarafından borcun tahsili amacı ile borçluya karşı iflas yolu ile takibe başlamış Erzincan 1. İcra ve İflas Müdürlüğünün Esas 2007/… Sayılı icra takip dosyası ile iflas yolu ili takipte adi ödeme emri örnek 11 gönderilmiştir.
  3-Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrini almış 7 günlük yasal süresi içinde itiraz etmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada borçlunun ekonomik durumunun iyi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda tacir olan borçluya karşı müvekkilimin alacaklarını tahsil edebilmek için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 154 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkilimin davalıdan 100.000,00 Yeni Türk Lirası alacaklı olduğunun tespiti ile davalının iflas ödeme emrine yaptığı itirazın kaldırılmasına ve iflasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İflas Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


iflas davası dilekçe örneği,  iflas davası,  iflas davası dilekçesi,  iflas dava dilekçesi