+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Açılacak Dava Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Açılacak Dava Dilekçesi
  Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Açılacak Dava Dilekçesi

  Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Açılacak Dava Dilekçe Örneği  TEDBİR TALEPLİDİR
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Tüketici Mahkemesi Sıfatı ile)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  Tel: Faks:
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Ayıplı mal/ayıplı hizmet
  DAVA DEĞERİ : … Yeni Türk Lirasıdır.
  AÇIKLAMALAR :
  1-
  2-
  3-
  DELİLLER : Tanık, Bilirkişi ve her türlü delil.
  HUKUKİ NEDENLER : 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ayıplı malın bedeli olan … Yeni Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Açılacak Dava Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder