+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Müdahalenin Men’i ve Kal Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Müdahalenin Men’i ve Kal
  Müdahalenin Men’i ve Kal

  Müdahalenin Men’i ve Kal Hakkında Genel Bilgi  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Müdahalenin meni ve kal’i
  DAVA DEĞERİ : 500,00 Yeni Türk Lirası (Harca esas değer)
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim davacı Erzincan Merkez İnönü Mah. Hükümet Caddesi 6. sokak 6/h adresinde tapuda İnönü Mahallesi 32 pafta 549 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın 3 numaralı bağımsız bölümünün malikidir. Müvekkil davacı bu taşınmazı 12.05.2006 tarihinde satın almıştır. Davalı ise aynı yer bodrum kat işyerinin malikidir.
  2- Davalı ortak kullanım alanı olan ve dilekçe ekindeki projede kırmızı kalemle gösterilen yere müdahale etmiş ve projeye aykırı olacak şekilde kullanmaktadır. Davalının müdahalesi hem bodrum kata girişin üzerine ahşaptan kapatmak ve girişin diğer tarafını da demir ve plastik malzemeyle vitrini kapatacak ve oraya girişi engelleyecek şekilde kapatmak şeklindedir. Davalının bu yerin üstünü dilekçe ekinde sunulan fotoğraflardaki şekilde demir ve turuncu renkli plastik malzemeyle kapatması hem projeye aykırılık teşkil etmekte hem de müvekkil davacının malik olduğu 3 numaralı bağımsız bölümün cephesini kapatmakta ve bu işyerine girişi engellemektedir.
  3- Davalının bu müdahalesinin meni için davacı tarafından gerekli ihtar yapılmış ve davalı bu ihtarlara olumsuz cevap vermiştir. Davalının ortak kullanım alanına yaptığı müdahalenin meni ve kal’i için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.
  DELİLLER : Tapu kaydı, inşaat projesi, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, diğer yasal deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18 ve ilgili mevzuat.
  İSTEK VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulüyle davalının haksız müdahalesinin menine ve kal’ine ve yargılama giderlerinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. …/…/…
  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Müdahalenin Men’i ve Kal isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kaline ne demek