+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kambiyo Senetlerine İlişkin Olarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Kambiyo Senetlerine İlişkin Olarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi
  Kambiyo Senetlerine İlişkin Olarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

  Kambiyo Senetlerine İlişkin Olarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Dilekçe Örneği  Dosya Esas No:
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  İTİRAZ EDEN
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  Adres
  KONUSU : Kambiyo senetlerine ilişkin olarak yapılan icra takibine itirazımın sunulması dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Alacaklı tarafından aleyhime yapılan kambiyo senedine mahsus yolla yapılan ödeme emrini …/…/… tarihinde aldım. Beş günlük yasal süresi içerisinde itirazımı sunuyorum.
  2- İcra takibine konu olan emre muharrer senet vasfında değildir. Çünkü emre muharrer senette bulunması zorunlu olan tanzim ve ödeme tarihleri bulunmamaktadır. Senet incelendiğinde bu durum görülecektir. Ayrıca söz konusu senette yazılı olan borcu ödedim. Bu konudaki belge ektedir.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 168/5, 169 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kambiyo senetlerine ilişkin olarak yapılan icra takibine itirazımın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Borçlu
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Kambiyo Senetlerine İlişkin Olarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kambiyo senetlerine itiraz dilekçesi,  senede itiraz dilekçesi,  kambiyo senedine itiraz dilekçe örneği,  kambiyo takibine itiraz dilekçesi örneği,  senet icra takibi itiraz,  kambiyo takibine itiraz