+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Boşanma Esnasında Kaçırılan Eşyalara İlişkin İade Davası Dilekçesi Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Boşanma Esnasında Kaçırılan Eşyalara İlişkin İade Davası Dilekçesi Örneği
  Boşanma Esnasında Kaçırılan Eşyalara İlişkin İade Davası Dilekçesi Örneği

  Boşanma Esnasında Kaçırılan Eşyalara İlişkin İade Davası Dilekçe  SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

  DAVACI :

  VEKİLİ :.


  DAVALI :.


  DAVA :

  DAVA DEĞERİ :

  KONU : Eşyaların İadesi

  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkilimiz ile davalı 6 yıllık evliliklerini, . Aile Mahkemesi'nin .. tarihinde verdiği Esas sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

  2-Davalı, müvekkilimizle müştereken oturdukları evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve .. adresindeki babasına ait boş daireye taşımıştır. Burada müvekkilimizin yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, müvekkilimizin şahsi eşyaları da bulunmaktadır.
  3-Müvekkilimiz adına tarihinde .. Aile mahkemesinin . D.İş Esas sayılı dosyası ile yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü müvekkilimize ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.
  4-Müvekkilimiz eski eşinde eşyalarını geri istedi ise de eşi buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da . tutarındaki bedelini istemekteyiz.

  YASAL NEDENLER : MK., HUMK. ve İlgili Mevzuat

  KANITLAR : AHM D.İş Sayılı Tespit Dosyası, Faturalar, Tanıklar, Her Türlü Kanıt.

  CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

  İSTEM SONUCU :
  Açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile . tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


  DAVACI VEKİLİ
 2. Acil

  Boşanma Esnasında Kaçırılan Eşyalara İlişkin İade Davası Dilekçesi Örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder