+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Fikri ve sınai haklar mahkemesinde tespit istemi dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Fikri ve sınai haklar mahkemesinde tespit istemi dilekçe örneği
  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR MAHKEMESİNDE TESPİT İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


  ……FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
  HUKUK MAHKEMESİ’NE

  TESPİT İSTEMİNDE
  BULUNAN DAVACI :
  V E K İ L İ :
  DAVALI :
  ADRESİ :

  K O N U : 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkındaki KHK ’ye aykırılık nedeniyle üretilen ve satışa arz edilen ürünlerin tespiti.
  OLAYLAR :

  Müvekkilim adına tescilli (EK.1) desenler, davalı ve firması tarafından taklit edilerek üretilmiş ve piyasaya sürülen ürünler yukarıda adresi belirtilen işyerinde satışı yapılmaktadır.

  Davalı firma tarafından üretilen emtiaların yurt içinde ve yurtdışında satışı yapılmakta bu durumda Müvekkilim firmanın hem satışlarını etkilemekte, hem müşterileri karşısında müvekkilimi zor durumda bırakmakta hem de tüketici üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

  Müvekkilim firma, bu üretim ve satış nedeniyle maddi ve manevi zararlara uğramakta, ayrıca bu durum müvekkilimin olumlu prestijini sarsmaktadır. Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı 554 sayılı K.H.K.’nın ilgili maddeleri gereğince, imalat ve dağıtım araçları ile üretilen ve işyerlerinde teşhir edilen ve satışa arz edilen taklit ürünlerin satılıp satılmadığının tespiti gereği hasıl olmuştur. Gerek müvekkil ve gerekse diğer firmalar tarafından iş bu haksız kullanımın olduğu tarafımıza belirtilmiş olup bu sebeple 554 sayılı K.H.K.’nın ve yasanın özünde belirtilen korunmanın sağlanması amacı ile iş bu tespitin yapılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

  NETİCE-İ TALEP :Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, davalıların müvekkilim şirketin tescilli tasarımlarını taklit edip etmediğinin ve bu taklit ürünleri satıp satmadığının tespiti için gerekli inceleme ve yerinde tespitinin yapılarak sayın mahkemenizce karar altına alınmasını saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2007

  Tespit İsteyen Davacı Vekili  EK.1- Taklit edilen emtiaların tesciline ilişkin endüstriyel tasarım tescil belge fotokopileri.
  2- Taklit desenlere ilişkin Müvekkile ait Numuneler
 2. Acil

  Fikri ve sınai haklar mahkemesinde tespit istemi dilekçe örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder