+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçe Örneği


  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  alasayvan.net

  ŞİKÂYET EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  SANIK : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Çocuk teslimine muhalif hareket etme
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) görülmekte olan dava sonuçlanmıştır. …/…/… gün ve E. 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı mahkeme kararı ile müşterek çocuğumuz …’in velayeti tarafıma verilmiştir. Bu karar kesinleşmiştir.
  2- Bunun üzerine Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ile çocuk teslimine ilişkin olarak icra takibi başlatılmış ve çocuk teslimi ile ilgili karşı tarafa Örnek No: 3 icra emri gönderilmiştir.
  3- Çocuk teslimi hakkındaki ilamın gereğini yerine getirmeyen borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 341 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, çocuk teslimine muhalif hareket eden sanığın cezalandırılmasına ve yargılama giderlerinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Şikâyet Eden
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Çocuk Teslimine Muhalif Hareket Edenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder