+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi
  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi

  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçe Örneği


  Dosya Esas No: …/…
  Karar No: …/…
  BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
  Sunulmak Üzere
  SİVAS İDARE MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  İTİRAZ EDEN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ANKARA
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Hukuka aykırı olarak verilen idari para cezasının iptaline ilişkin talebimizin reddine dair verilen kararın bozulması talebidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Hukuka aykırı işlemin iptali talebi ile açılan adı geçen davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve 4 aylık prim bordrolarının verilmemesi idari para cezasını gerektirmediği halde ve bu durum da Yargıtay kararları ile sabit olduğu halde verilen para cezasının iptaline ilişkin davamız reddedilmiştir. Kaldı ki müvekkil ailesiyle birlikte çalışarak 3–4 yılda inşaatın hali hazırdaki yarı kısmını yapmıştır.
  2- Sigorta Kurumu müvekkilin özel inşaatında işçi çalıştırıldığını ispat edemediği halde bu cezanın verilmesi usul ve yasaya aykırı iken davanın reddi yerinde değildir. Müvekkilim işçi çalıştırmadığı için de 506 sayılı SSK Kanununun 9. maddesindeki bildirge ve prim bordrolarını vermek zorunda da değildir.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili Mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenler ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle itirazımızın kabulü ile işbu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


bölge idare mahkemesine itiraz dilekçe örneği,  bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi,  bölge idare mahkemesi itiraz dilekçe örneği,  sulh ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği,  idare mahkemesine itiraz dilekçe örneği,  karara itiraz dilekçesi örneği