+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçe Örneği


  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ANKARA
  MÜŞTEKİ : … Bankası A.Ş. Sincan Şubesi
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  ŞÜPHELİLER : Adı ve Soyadı, Açık Kimliği, Adres
  Adı ve Soyadı, Açık Kimliği, Adres
  SUÇ : Taksiratlı İflas, Taksirli İflas
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  TALEP KONUSU : İflasına karar verilen müvekkil bankaya borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. Yetkililerinin taksirli iflas suçu sebebiyle Türk Ceza Kanununun 162. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 310/7. maddesi gereğince cezalandırılması talebidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim bankanın Sincan Şubesi’ne Genel Nakdi ve Gayrı nakdi Sözleşmesinden dolayı borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. aleyhinde Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2004/845 E. sayılı, Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nün 2004/7631–7632–7633–7634–7635–7636–7637–7638–7639–7640 – 7641 sayılı dosyaları ve Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/71 sayılı dosyası ve şirket ortağı Ali Yılmaz hakkında Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/978 E. sayılı dosyası üzerinden icra takiplerine geçilmiştir.
  2- Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 01.03.2006 tarih ve 2005/85 E. 2006/52 K. sayılı ilâmı ile şirketin iflasına karar verilmiştir. Ancak, şirket yetkilileri ya da vekili 16.06.2006 tarihli birinci alacaklılar toplantısına iştirak etmemiş, müflis sorguya gelmemiş, beyanı alınamamıştır. Bu sebeple de ticari defterler ibraz edilmediğinden alacak talepleri defterlerden kontrol edilememiştir.
  3- İcra ve İflas Kanunu’nun 310. maddesinde taksiratlı iflas suçunun oluşturan haller sayılmıştır. Böylece, iflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi ve ya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmeyen müflisin Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi gereğince cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
  4- Yukarıda belirtilen gerekçelerle taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle şirket yetkilisi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmamız zorunlu olmuştur.
  DELİLLER : Ankara İflas Müdürlüğünün 2006/5 E. sayılı dosyası, Müvekkil bankanın alacaklı, E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. nin borçlu olduğu icra dosyaları, (Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nün 2004/845 E. sayılı, Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nün 2004/7631–7632–7633–7634–7635–7636–7637–7638–7639–7640 – 7641 sayılı, Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2005/71–978 E. sayılı dosyaları), Borçlu şirkete ait ticaret sicil gazetesi ve tüm yasal deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ceza Kanunu md. 162, HUMK. ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen sebeplerle müvekkil bankaya borçlu E. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. Yetkilileri hakkında taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 310/7. maddesi gereğince ceza davası açılmasını, sanıklar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının sağlanmasını, takipsizlik kararı verilmesi halinde karara itiraz edebilmemizi teminen takipsizlik kararının bir örneğinin tarafımıza tebliğini, dava açılması halinde davaya müdahil olarak katılmamızı teminen tarafımıza duruşma gününün tebliğ edilmesini vekâleten talep ederim. …/…/…

  … Bankası A.Ş.
  Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

  EK: Vekâletname
  Ticaret Sicil Gazetesi
 2. Acil

  Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder