+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Derdestlik İtirazı Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Derdestlik İtirazı Dilekçesi
  Derdestlik İtirazı Dilekçesi

  Derdestlik İtirazı Dilekçe Örneği


  Dosya Esas: /
  Duruşma Günü: /
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DERDESTLİK İTİRAZINDA
  BULUNAN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Derdestlik itirazı
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davacı aynı konuda, aynı hukuki vakıaya dayanarak Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/… esas sayılı dava ile bu konuda dava açmıştır. Açılan bu dava derdest olup, halen devam etmektedir. Hal böyle iken aynı konuda ikinci bir dava açmasını anlayamıyorum.
  2- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, derdestlik ilik itirazında bulunuyorum. Bu konu karara bağlanıncaya kadar duruşmalara katılmayacağım. Derdestlik itirazım hakkında karar verilmesini istiyorum. Derdestlik itirazımın neticesine göre, dava ile ilgili olarak savunmamı sunacağım.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 187/4 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, derdestlik ilk itirazımın kabulü ile davanın reddine, yargılama giderinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davalı
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Derdestlik İtirazı Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


derdestlik itirazı