+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi
  İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi

  İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İşyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan İli, Merkez ilçesi, Fevzi Paşa Caddesi … numarada bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan taşınmazı kiracı ile aramızda yapmış olduğumuz …/…/… tarihli kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim. Kiracı ile ilgili bugüne kadar her hangi bir problem yaşamadım.
  2- Erzincan ili, Fevzi Paşa Caddesi üzeri … numarada bulunan dükkânımda ayakkabı üzerine dükkânım bulunmaktaydı. Prefabrik olan bu dükkânların şehrin görüntüsünü bozması gerekçe gösterilerek Erzincan Belediye Başkanlığının …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile dükkanlarımız yıkıldı. Mesleğimi devam ettirebilmem ve hayatımı kazanabilmem için yeni bir dükkâna ihtiyacım bulunmaktadır. Bu durumda kirada olan dükkanıma kendi ihtiyacım bulunmaktadır.
  3- Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… gün ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile taşınmazı hemen boşaltması için kiracıya ihtarname göndermeme rağmen kiracı taşınmazı boşatmadı. 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/c maddesine dayanarak bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md. 7/c ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, işyeri ihtiyacım nedeni ile kiracının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder