+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi
  İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi

  İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçe Örneği


  NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE
  SİVAS
  DAVACI : Firma Adı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : … Belediyesi
  Adres
  DAVA KONUSU : Sözleşmenin günümüz şartlarına uyarlanması
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim, … Belediyesi ile çöp ve atıkların toplanması ve değerlendirilmesi konusunda anlaşma yapmıştır. Yapılan sözleşmenin 21. maddesinde “idare tek taraflı olarak sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir” hükmüne dayanarak atık çöplerin değerlendirilmesinden elde edilecek olan geliri %20’den %50 çıkarmıştır.
  2-Oysa sözleşmedeki 21. maddenin ileride bu şekilde kullanılacağı sözleşme yapılırken müvekkilimin aklının ucundan bile geçmemiştir. Bu düzenleme ile müvekkilim ilgili maddeyi idare hizmetin daha iyi yapılması yönünde düzenlemeler getirilebilir şeklinde anlamıştır. Belediye tarafından getirilen bu şekildeki bir değişiklik müvekkilim firmanın aleyhine olup, müvekkilim olan firmayı gelirinin önemli bir bölümünden yoksun bırakacak ve bu işin yürütülmesini imkânsız hale getirecektir. Konu ile ilgili olarak … Belediyesi ile anlaşmaya çalıştıksa da bir gelişme elde edemediğimizden bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Sözleşme ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin 21. maddesinin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ve … Belediyesinin tek taraflı olarak almış olduğu kararın iptaline karar verilmesini ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder