+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi


  Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçe Örneği


  Dosya Esas: …/…
  SİVAS İDARE MAHKEMESİNE
  Gönderilmek üzere,
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : Kendisine asaleten … çocuklarına velayeten
  Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
  2- … Belediye Başkanlığı/Erzincan
  TALEP KONUSU : Mahkemenizin 20.07.2006 tarihli ara kararı.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Mahkemenizin 20/07/2006 tarihli ara kararı ile, tarafımıza tazminat talebiyle davalı idarelere bir başvurunun yapılıp yapılmadığı hususu sorulmuştur. Dava konusu olaya ilişkin olarak, tazminat talebiyle davalı idarelere yazılı bir müracaatımız olmamıştır. Şifahi görüşmeler yapılmış ancak sonuç alınamadığından adli yargıda tazminat davası açılmıştır.
  2- İdari Yargılama Usulü Kanununun 13/2 maddesinin açık hükmü, “Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz” şeklinde bir düzenleme ile duruma açıklık getirmiştir.
  3- İdari Yargılama Usulü Kanunu 13/2 maddesi kapsamında düşünüldüğünde, Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/247 Esas ve 2006/10 karar sayılı dosyasında dava dilekçemiz davalı idarelerce reddedilmiş, bu nedenle yargılamaya devam edilerek görevsizlik kararı verilmiştir. Bunun üzerine idareye yeniden başvuru gereği duymaksızın yasal süre içinde davamızı Sivas İdare Mahkemesine açmış bulunmaktayız. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, dava konusu olayda idareye başvuru şartının aranmayacağı ve tazminat talebimizin esastan değerlendirilmesi gerektiği hususları çok açıktır.
  SONUÇ VE İSTEM : Sonuç olarak dava dilekçemizdeki talebimiz doğrultusunda davanın esastan incelenerek, davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacılar Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Ara Kararı ile Sorulan Soruya Cevap Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ara karara cevap dilekçesi,  ara karar dilekçesi