+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Yetki İtirazı Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Yetki İtirazı Dilekçesi
  Yetki İtirazı Dilekçesi

  Yetki İtirazı Dilekçe Örneği


  Dosya Esas: /
  Duruşma Günü: /
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  CEVAP VEREN
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  TALEP KONUSU : Yetki itirazına karşılık savunmamızın sunulması dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :1- Müvekkilim boşandıktan sonra memleketi olan Erzincan’a dönmüş, anne ve babama yakın olması açısından Erzincan İnönü Mahallesi, 118. Sokak, No: 10’da kiralamış bulunduğum küçük eve yerleşmiştir. Çalışmadığı için ve her hangi bir geliri bulunmadığı için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmeden eski eşime karşı yoksulluk nafakası davası açmıştır.
  2- Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinde (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) açmış olduğumuz yoksulluk nafaka davasına karşı davalı yetki itirazında bulunarak, boşanma davasının Ankara’da görüldüğünü, yoksulluk nafakası davasının da Ankara’da açılması gerektiğini ileri sürmüştür.
  3- Oysa Medeni Kanunun 177. maddesine göre, boşanmadan sonra açılacak olan nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Buna hükme dayanarak eski eşime karşı açmış olduğum yoksulluk nafakasını boşandıktan sonra yerleşmiş bulunduğum Erzincan’da açmış bulunmaktayım.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 187/2 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının yetki itirazının reddi ile mahkemenizin yetkili olduğuna karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Yetki İtirazı Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


yetki itirazı dilekçesi