+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Limited şirketi hisse devri sözleşmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Limited şirketi hisse devri sözleşmesi
  LİMİTED ŞİRKETİ HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

  DEVİR EDEN :
  DEVİR ALAN :
  DEVREDİLEN MİKTAR :
  HİSSEYİ DEVREDEN :
  Ticari merkezi İstanbul ..--.adresinde olan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun ..--- sicil numarasında kayıtlı .---. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı, .--- (ONMİLYAR) YTL’si ana sermayeli şirketteki (BEŞMİLYAR) YTL’lik hissemin bütün aktif pasifi ile huki ve mali yükümlülükleriyle birlikte şirket ortaklarından .---..’na devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten tamamen aldım. Devrettiğim hissemin devir alan adına kayıt ve tescil etmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve ikrar ederim.
  HİSSEYİ DEVİR ALAN :

  Yukarıda hissesini devredenin beyanında yazılı olduğu şekilde, devir edenin adı geçen şirketteki hissesini yukarıda yazılı bedelle devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Bu hissenin kendi adıma ortaklar pay defterine yazılmasına ve adıma kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

  DEVİR EDEN DEVİR ALAN
 2. Acil

  Limited şirketi hisse devri sözleşmesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hisse devir sözleşmesi,  hisse devri sözleşmesi,  limited şirket hisse devir sözleşmesi,  limited şirket hisse devri sözleşmesi,  limited şirket hisse devir sözleşme