+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık
  Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık

  Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık A. Kayyımlığı gerektiren hâller

  I. Temsil
  Madde 426.- Vesayet makamı aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı atar:
  1. Ergin bir kişi hastalığı başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse
  2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa
  3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.
  II. Yönetim
  1. Kanun gereği
  Madde 427.- Vesayet makamı yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar:
  1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse
  2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa
  3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa
  4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa
  5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.
  2. İstek üzerine
  Madde 428.- İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir.
  B. Yasal danışmanlık
  Madde 429.- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:
  1. Dava açma ve sulh olma
  2. Taşınmazların alımı satımı rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması
  3. Kıymetli evrakın alımı satımı ve rehnedilmesi
  4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri
  5. Ödünç verme ve alma
  6. Ana parayı alma
  7. Bağışlama
  8. Kambiyo taahhüdü altına girme
  9. Kefil olma.
  Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.
  C. Yetki
  Madde 430.- Temsil kayyımı kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.
  Yönetim kayyımı malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.
  D. Usul
  Madde 431.- Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır.
  Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar ancak vesayet makamının gerekli görmesi hâlinde ilân olunur.
 2. Acil

  Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder