+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Çocuk Hakları Sözlüğü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çocuk Hakları Sözlüğü
  Çocuk Hakları Sözlüğü

  Çocuk Hakları Sözlüğü Hakkında Bilgi


  Alternatif Raporlar: Hükümet Raporlarının yanı sıra hükümet dışı kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları) ve çocuk grupları tarafından hazırlanıp Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (ÇHS) uygulanmasını izlemekle sorumlu Komiteye sunulan rapordur.

  Bildirge: Hukuki olarak başlayıcı olmayan, ancak uluslararası camia tarafından kabul edildiği için ahlaki (etik) ağırlığı olan anlaşma.

  ÇHS (CRC): Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme. Bu sözleşme 1989 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulunda kabul edilmiştir. İmzalandığı gün olan 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

  Çocuk Hakları Komitesi – Komite: Birleşmiş Milletler (BM) adına Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin raporların incelenmesi ile yükümlü, taraf Devletler tarafından atanan 18 uzmandan oluşan bir gruptur.

  Hak: Tarafsız ve eşit, diğer bir deyişle adil bir şekilde sahip olunan özgürlük ve-veya yetki. Haklar; özgürlüklerin korunması için bireylere anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir. Eğer bir kişinin, bir konuda hakkı var ise, devletten veya diğer kişilerden onun yerine getirilmesini “isteme yetkisi”ne sahip demektir.

  Hükümet Dışı Kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları): Hükümetin bir parçası olmayan kuruluşlar.

  Hükümet: Kanun yapma ve yürürlüğe koyma yetkisine sahip olan organ.
  İnsan Hakları: İnsanların evrensel hakları olması anlamına gelen düşünce.
  Katılım: Bu dokümanda katılım, kişinin kendisi ile alınacak kararlara dahil olma hakkının bulunması anlamına gelmektedir.

  Maddeler: Yasa, sözleşme, anlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamlarla belirtilen bölümlerdir.

  Onay: Hukuki bir belgenin veya anlaşmanın kabul edilmesidir.

  Prensip – İlke: Ahlaki (etik) kural. Örnek: Prensiplerim gereği kağıt, elektrik ve su kullanımına dikkat ediyorum.

  Sonuç Gözlemleri: Komite, bir ülkenin raporunu inceledikten sonra o ülkenin hükümetinin çocuk haklarını hangi yollardan geliştirebileceği konusunda öneriler içeren bir rapor hazırlar. Bu rapora sonuç gözlemleri denir.

  Sorumluluk Sahibi: Kişilerin insan haklarına saygı duyulmasını, haklarının korunmasını ve haklarının hayata geçirilmesini garanti altına almakla sorumlu kurum, kuruluş veya birey.Sözleşme: Devletler arasında hukuki olarak başlayıcı olan anlaşma.

  Taraf Devlet: Bir sözleşmeyi onaylamış olan devlet, ülke.

  Temel Haklar – Maddeler: Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 1 – 41. maddeleri. Bu maddeler çocuklar için uygulanabilen tüm hakları içermektedir.

  KISALTMALAR:
  BM: Birleşmiş Milletler
  ÇHS: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme
  ICC: Uluslararası Çocuk Merkezi
  SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
  UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
 2. Acil

  Çocuk Hakları Sözlüğü isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder