+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir
  1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları

  1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
  2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
  3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
  4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
  5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
  6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
  7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
  8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  1982 Anayasası sadece devletin temel hak ve özgürlüklerini ana hatlarıyla belirleyen değil herşeyi tüm ayrıntılarıyla belirleyen bir anayasadır üstelik Türkiyenin en sert Anayasasıdır bu yüzden maddelerin değişmesi çok zordur.
+ Yorum Gönder


inkılap kanunları,  inkılap kanunları nelerdir,  inkilap kanunu