+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Antika ve Tarihi Eser Forumunda Atik ali paşa külliyesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Atik ali paşa külliyesi hakkında bilgi
  ATİK ALİ PAŞA KÜLLİYESİ HAKKINDA BİLGİ

  Çemberlitaş'da, Yeniçeriler Caddesi üstünde bulunmaktadır ve İIstanbul'daki en eski Osmanlı eserlerinden biridir. 1496 yılında Osmanlı Sadrazamı Hadım Atik Ali Paşa tarafından yaptınlmıştır. Şu an cami, medrese ve türbesi bulunan külliyenin imaret, kervansaray ve tekkesi günümüze kadar ulaşmamıştır.
  Sedefçiler Camii , Eski Ali Paşa Camii, Çemberlitaş Camii , Dikilitaş Camii, Vezirhanı Camii, Sandıkçılar Camii adlarıyla da ,anılan Atik Ali Paşa Camii kesme küfeki taştan yapılmıştır ve ters T
  planlıdır. 24 m. yüksekliğindeki 12.50 m. çaplı büyük kubbenin eteğinde 16 pencere yer alır. Kubbe dört fil ayağına oturur. Bu kubbeyi küçük dört kubbe ile mihrab tarafından büyük bir yarım kubbe destekler. Mihrab ve minberi beyaz mermerdendir.
  cemaat yeri 5 kubbelidir. Sağda tek şerafeli bir minaresi vardır. Haziresinde kime ait olduğu bilinmeyen bir türbe ve XVII. yüzyıla ait mermerden mezarlar bulunmaktadır. Medrese ise caminin karşısında yer almaktadır.
 2. Mesport
  Moderators

  Atik Ali Paşa Külliyesi

  külliye, atik ali paşa külliyesi, atik ali paşa külliyesi hakkında bilgi, atik ali paşa külliyesi ile ilgili bilgi, atik ali paşa külliyesinin tarihi, atik ali paşa külliyesinin tarihçesi, atik ali paşa külliyesi nerde,


  Eminönü İlçesi, Çemberlitaş’ta, Yeniçeriler Caddesi üzerinde bulunan Atik Ali Paşa Külliyesi; 1496 yılında II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından olan Bosnalı Hadım Atik Ali Paşa tarafından bina edilmiştir. Cami, imaret, medrese, tekke, kervansaray ve türbe üzerine inşa edildiği düşünülen külliyeden günümüze kalan yapılar; cami, türbe ve medresedir.

  Atik Ali Paşa Külliyesinin ana unsuru olan cami; Sedefçiler, Çemberlitaş, Sandıkçılar Camii gibi farklı isimlerle günümüze kadar anıla gelmiştir. 1648 yılında gerçekleşen İstanbul depreminde kubbesi tamamen, minaresi ise kısmen çökmüş olan caminin; 1716, 1766 senelerinde meydana gelen diğer sarsıntılarda hasar gördüğü ve bu sarsıntılardan sonra tekrardan ihya edildiği muhakkaktır.

  Kesme taştan inşa edilen caminin son cemaat yeri beş kubbe ile örtülüdür. 21.55×28.13 m alana sahip caminin, tavan örtüsünü meydana getiren 13.30 m çapındaki ana kubbesi, bir yarım ve dört adet küçük kubbe ile desteklemiştir. Kubbe eteğindeki 16 pencere ile diğer kubbelerdeki pencere açıklıkları caminin aydınlık görüntüsüne katkı sağlamış; klasik çizgiler barındıran mukarnaslı mihrap, siyah ve beyaz mermerlerin kullanıldığı minber, yapının inşa edildiği ilk yıllardaki mimari sadeliği korumuştur. Tek şerefeli cami minaresi ise; 1648 yılındaki depremden sonra özgün biçimini büyük ölçüde yitirmiştir.

  Külliyenin kime ait olduğu bilinmeyen türbesi ve hazire cadde duvarının kenarındadır. Külliyenin günümüze ulaşan bir diğer yapısı olan medresenin 1880’li yıllarda gerçekleştirilen yol genişletme çalışmalarında ön kısmı kesilmiş ve üstüne iki oda ilave edilmiştir.

  Kaynak: İBB
+ Yorum Gönder