+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Bir mühendislik harikası Petek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sen_AY
  Devamlı Üye

  Bir mühendislik harikası Petek
  Petek ile ilgili bilgiler


  Petek nasıl olur
  Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır (Sad Suresi, 66)

  Arıların en hayret verici özelliklerinden biri de yaptıkları düzgün altıgen peteklerdir Kalabalık bir arı grubu petek inşa ederken seyredildiğinde, ilk akla gelen bu grubun yaptığı işin sonucunda bir kargaşanın ortaya çıkacağıdır Birbirinden bağımsız hareketler yapıyor gibi görünen bu canlıların hep birlikte son derece intizamlı yapılar meydana getirebileceklerine pek ihtimal verilmeyebilir Oysa dışarıdan görülenin aksine, petek ören arılar kusursuz bir uyum içinde ve son derece düzenli bir şekilde çalışmaktadırlar Öyle ki her biri farklı yerlerden başlamalarına rağmen, tümü aynı büyüklükte altıgen hücreler üretebilirler Bu altıgenleri ortada birleştirdiklerinde hiçbir şekilde birleşme yerleri belli olmaz ve altıngenlerin açılarında herhangi bir kayma da olmaz

  Arılar sadece kovanda ihtiyaç olduğu zamanlarda petek örerler Bu petekleri barınmak, yiyecek stoklamak ve yumurtalarını büyütmek için inşa ederler Peteklerin her yönden düzenli bir yapıları vardır Örneğin arı petekleri çift yüzlüdür Her iki yüzde de yüzlerce hatta binlerce göz bulunur Bu gözlerin bal, polen ve yumurta ile doldurulmaları da yine belirli bir düzen içinde gerçekleşir Bir sıralama yapılacak olunursa bir arı peteğinde, en üstten başlamak üzere orta bölüme kadar bal bulunur Ara bölümde polenler, en altta da larva odaları yer alır Bal depoları kovanın yan taraflarında da devam eder Ancak işçi arılar larva odaları ile bal odaları arasına mutlaka birkaç sıra polen depo ederler Bu şekilde bal, larvalar ve polen birbirine karışmamış olur Kuşkusuz petek içinde bal ve larvaların birbirine karışmaması en çok insanların işine yaramaktadır Aksi takdirde arıcılar açısından içinden çıkılmaz bir durum meydana gelirdi Petekten bir bölümünü ayırmak isteyen arıcılar, bal almaya çalışırken arı kolonisinin yeni bireylerine istemeden zarar vermiş olurlardı Ayrıca larvalarla karışacağı için bal yemek de oldukça zorlaşırdı

  Petekteki gözlerin bal, polen ve yumurta ile doldurulmaları belirli bir düzen içinde gerçekleşir En üstten orta bölüme kadar bal bulunur Ara bölümde polenler, en altta da larva odaları yer alır Kraliçe hücreleri ise en aşağıda inşa edilir Burada bu kolaylığın oluşmasını sağlayan yine şuurlu bir harekettir Görünüş olarak peteklerdeki hücreler (örneğin larva hücreleriyle, polen ve bal hücreleri) arasında hiçbir fark yoktur Bunların tümü tamamen birbirlerine benzerdir Ancak bu benzerliğe rağmen, daha önce de belirttiğimiz gibi, kraliçe boş bal veya polen hücrelerine yumurta bırakmak gibi bir yanılgıya düşmez Her zaman doğru yere yumurtalarını bırakır Kuşkusuz bu da, kraliçe arıya Allah tarafından verilmiş bir yetenektir


  EVRİMCİLER PETEKLERİN İNŞASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

  Balarıları diğer bütün canlılar gibi kendi türlerine özgü davranışlara sahiptirler Bu davranışlar da evrimciler açısından soru işaretleri ile doludur Örneğin evrimciler balarılarının yaptıkları petekler, aralarındaki iletişim gibi pek çok özellikleri hakkında sorulan sorulara verecek cevap bulamamaktadırlar Çünkü evrim mekanizmaları ile arıların sosyal yaşantılarının ve özelliklerinin açıklanması imkansızdır

  Charles Darwin özellikle koloniler halinde yaşamaları nedeniyle "sosyal böcekler" olarak adlandırılan arıların ve karıncaların davranışlarını kendi teorisinin mekanizmaları ile açıklamakta zorlandığını pek çok ifadesinde itiraf etmiştir Türlerin Kökeni adlı kitabında sorduğu bir soru ile Darwin, kurucusu olduğu teorinin içgüdüler konusunda içine düştüğü çelişkiyi şöyle vurgulamaktadır:

  İçgüdüler Doğal Seçme'yle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Arıyı, -büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden- petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz?121

  Darwin'in neden kendi teorisini sorgulayacak kadar zor durumda kaldığı arıların petek yapımı incelendiğinde hemen anlaşılacaktır


  PETEĞİN GENEL YAPISI

  Bir petek ortadan ikiye bölünecek olunursa son derece ilginç bir görüntüyle karşılaşılır Peteğin bir ara duvarı vardır Bu ara duvar da diğer kısımlar gibi balmumundan yapılmıştır ve her iki tarafa doğru sıralanmış olan hücrelerin ortak zeminini oluşturur Hücrelerin zemini düz değildir Biri diğerine uygun olacak şekilde çukurdur Karşılıklı hücrelerdeki bu çukurlar yer kazanmak amacıyla birbirlerinin içine doğru sokulmuştur Yan duvarlar, hücrelerin ara duvara nazaran aşağıya doğru hafifçe eğimli durabilmelerini sağlayacak şekilde bir yapıya sahiptir İşte bu eğim, dolu hücrelerden balın akmamasını sağlar

  Bundan başka kovanda işçi arıların hücreleri daha yukarıda, erkeklerin sayıca az olan hücreleri ise aşağıda olacak şekilde bir düzen vardır Kraliçe hücreleri de yine en aşağıda inşa edilir Ayrıca petek hücreleri ihtiyaca göre de örülür Örneğin kovanda erkek arı sayısı azaldığında veya kıştan çıkıldığında (kışın kovanda hiç erkek olmaz) erkekler için üretilen ve diğerlerine göre daha büyük olan hücrelerden inşa edilmeye başlanır Aynı şekilde kraliçe hücresi de sadece kovan için yeni bir kraliçe gerektiğinde yapılır

  Bunlarla birlikte peteklerin inşasında da son derece önemli detaylar vardır Peteğin hammaddesinin üretimi ve kullanılışı, petek oluşturulurken yapılması gereken matematik hesapları gibi detaylar son derece şaşırtıcıdır


  Petek Yapımındaki İlk Aşama: Balmumunun Üretimi

  Arı peteklerinin temel inşaat malzemesi balmumudur Arılar balmumunu, karınlarının altında yer alan 4 çift salgı bezinden salgılarlar Bu salgı bezlerinin bitiştiği yerde iki küçük aralık vardır Balmumu bu aralıklarda ufak ince pullar şeklinde oluşur Arılar bu küçük tabakaları almak için tüylerden oluşan arka bacaklarındaki kancalarını kullanırlar Bunu balmumu plakasına geçirir ve arka bacaklarıyla çekip dışarı çıkarırlar Sonra ileri iterek önce orta, sonra ön ayaklarına ulaştırırlar (Arılar 6 bacaklıdır) Son olarak plakayı çene kemikleri ile alır ve yoğurarak işlenebilir kıvama getirirler123 Bir mum pulcuğu alınır alınmaz, aralıktan hemen ikincisi çıkar Yalnız balmumunun salgılanması için en önemli unsur sıcaklıktır Bu yüzden işçi arılar peteği inşa etmeye başladıklarında ilk olarak birbirlerine zincir halinde kenetlenir, adeta bir top halini alırlar Bu sayede balmumu için gerekli olan 35 oC ısı sağlanmış olur Yoğurma işlemi bu en uygun ısı derecesinde yapılır ve böylece plastikleştirilmiş, inşaata elverişli balmumu hazır olur

  Balmumunun rengi ilk salgılandığı zaman beyazdır İçine polen ve başka maddeler karıştıkça renk sarıya ve kahverengiye döner Balmumunun kimyasal içeriği ise şöyledir:

  Hidrokarbon % 14

  Monoesterler % 35

  Diesterler % 14

  Hidroksi Polyesterler % 8

  Serbest asitler % 12

  Balmumu üretimi oldukça fazla enerji gerektiren bir işlemdir Bu nedenle arılar 1 kg balmumu yapmak için yaklaşık olarak 22 kg bal tüketirler Arılar balmumunu salgı bezlerinden her seferinde yaklaşık olarak bir toplu iğnenin başı büyüklüğünde parçalar halinde çıkartırlar125 Bu oran göz önünde bulundurulduğunda balmumunun neden bu kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır Arılar en küçük bir mum kırıntısını bile çok iyi değerlendirerek balmumundan maksimum istifade ederler Hatta bir kovanı tamamen terk etmeleri gerektiğinde de bal tüketerek balmumu üretmek yerine, eski kovandan balmumu taşımak gibi bir yönteme başvurdukları bile gözlenmiştir Bu konuda araştırma yapan Alman bilim adamı Dr N Koeniger başka bir yerde yeni bir kovan yapmak için eski kovanı terk eden bir arı kolonisi bulmuştur Ertesi gün işçi arıların kovana geri döndüğünü gözlemleyen Koeniger, arıların eski hücrelerden balmumu kemirdiğini ve bunları yeni yuvalarına taşıdığını tespit etmiştir Arıların bu tutumlu davranışlarının nedeni balmumunun üretiminde çok enerji gerekmesidir

  Arılar toplu iğne başı büyüklüğünde parçalardan oluşturdukları balmumunu çok akılcı bir şekilde kullanarak en az balmumu ile en fazla petek inşa ederler Örneğin arıların 225x37 cm ebatlarında bir petek için sadece 40 gr balmumu harcadıkları saptanmıştır Boş ağırlığı 40 gr olan bu petek yaklaşık 2 kg bal depolayabilmektedir


  Balmumu Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  Yanda petek örme işlemine başlayan arılar görülmektedir Arılar balmumu üretimi için gerekli olan sıcaklığı elde edebilmek için öncelikle birbirlerine kenetlenerek ısıyı arttırırlar Daha sonra ürettikleri balmumu plakalarını ağızlarında şekillendirerek her biri diğerlerinin aynı, kusursuz altıgenlerden oluşan petekleri örerler

  Arıların petek üretimi balmumunun varlığına bağlıdır Balmumu gibi petek yapımı için son derece uygun olan bir maddenin arılar tarafından üretiliyor olması başlı başına bir yaratılış delilidir

  Evrimciler, arıların bu özelliklere ilk ortaya çıktıklarında sahip olmadıklarını ve bütün özelliklerinin uzunca bir zaman süreci içinde birbirini izleyen tesadüfler sonucunda ortaya çıktığını iddia ederler Bu durumda cevaplanması gereken bazı soruları sorarak, evrimcilerin bu iddialarının dayanaksızlığını incelemekte fayda vardır

  Öncelikle kendilerine tamamen yabancı bir madde olan balmumunun içeriğini arılar nasıl bulmuşlardır?

  Ve nasıl olup da her arı aynı formülü, aynı kıvamı hatasız olarak milyonlarca yıldır tutturabilmektedir?

  Arılar balmumu gibi ideal bir malzemenin üretimini yapacakları sistemleri vücutlarında nasıl oluşturmuşlardır?

  Bir an için arıların herhangi bir şekilde peteğin hammaddesi olan balmumunu üretmeyi başardıklarını varsayalım Bu başarı tek başına hiçbir şey ifade etmeyecektir Çünkü arı aynı zamanda, yapacağı inşaat için gerekli olan tüm teknik bilgi ve beceriye de sahip olmalıdır

  Yine bir arının -hiç mümkün olmasa da- bu özelliklere şans eseri sahip olduğunu varsayalım; bu da kesinlikle yeterli olmayacaktır Söz konusu arı, bu bilgiyi bir şekilde diğer koloni üyelerine öğretmek zorundadır Ve onların bedenlerinde de balmumu üretmek için gerekli olan sistemi oluşturması gerekmektedir Ayrıca daha sonra gelecek olan nesillere de bu bilgiyi ve üretim sistemini aktarmak zorundadır

  Bunların da ötesinde bütün arıların birlikte çalışabilecekleri şekilde bir iş bölümü yapmayı bilmeleri de gerekmektedir Çünkü arıların her birinin petek örme bilgi ve becerisine sahip olmaları yeterli değildir Arıların birlikte iş yapmak için gerekli olan organizasyonu yapabilecekleri akla ve bilince de sahip olmaları gerekmektedir Çünkü arıların bu organizasyonu nasıl gerçekleştirdiği, nasıl olup da aralarında iletişimin sağlandığı, on binlerce arının karanlık bir kovanda hiçbir karışıklık çıkarmamasının altında ne gibi bir düzenin yattığı gibi pek çok sorunun da yanıtlanması şarttır

  Balmumu üretimi oldukça zor ve zahmetli bir işlemdir Arılar balmumunu, salgı bezlerinden her seferinde yaklaşık olarak bir toplu iğnenin başı büyüklüğünde parçalar halinde çıkarırlar Resimlerde petek ören arılar görülmektedir

  Akıl sahibi her insanın, yukarıda genel olarak özetlediğimiz bu aşamalar üzerinde vicdanını kullanarak biraz düşünmesi yeterli olacaktır Arı gibi bir canlının her yönüyle petek üretebilecek, bu petekleri de en gerekli şekilde kullanabilecek özelliklere sahip olması elbette ki tesadüflerle meydana gelebilecek bir durum değildir Bu olağanüstü inşa yeteneği, ne arının boyutuyla, ne sahip olduğu beynin kapasitesiyle, ne de aklı ve şuuruyla bağdaşmamaktadır

  Arının bu yeteneklerini, yeryüzündeki akıl ve bilinç sahibi yegane varlık olan insan ile kıyaslayarak düşünelim Bir insan kendi isteğiyle vücudunda işine yarayacak yeni bir salgı oluşmasını sağlayabilir mi? Örneğin ihtiyaç duyduğu anda tükürük bezlerinin tutkal üretmesini sağlayacak yeni bir sistemi tasarlayıp, bunu vücuduna yerleştirebilir mi? Elbette ki insanın böyle bir şey yapamayacağını herkes bilir O halde insanın akıl ve şuur sahibi bir varlık olarak yapamadığını, bir arıdan beklemek makul müdür?

  Ne arı, ne de yeryüzündeki başka bir canlı kendi isteğiyle vücuduna yeni organlar ekleyemez, yeni yeni salgılar üretemez Arılardaki tasarım ve mucizevi yetenekler, açıkça bir Yaratıcı tarafından var edildiklerini kanıtlamaktadır Arılar da yeryüzündeki diğer tüm canlılar gibi Allah tarafından yaratılmışlardır Allah arılarda insanların düşünüp ibret alması için benzersiz Aklı'ndan örnekler göstermektedir Allah herşeye güç yetirendir Akıl sahibi insana düşen ise, vicdanının sesini dinleyerek, yaptığı her işte Yaratıcısı olan Allah'a yönelmek ve tüm hayatını O'nun istekleri doğrultusunda yönlendirmektir:

  De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gönüllere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?" (Yunus Suresi, 31)
 2. Ziyaretçi

  mühendis arıların işi.
 3. Sibel
  Devamlı Üye
  Arılar peteği nasıl yapar


  Petek hakkında bilgiler


  Arılar doğanın
  gerçekten
  usta mimarlarıdırlar. Kesiti düzgün altıgenler oluşturan prizma şeklindeki petek gözlerinin dipleri bir piramit oluşturarak sona ererler. Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir açı yapacak
  şekilde
  inşa edilirler.
  Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetrenin
  yüzde
  beşi kadardır. Bu kadar ince duvar kalınlığına rağmen altıgen yapı nedeniyle büyük bir
  dirençkazanırlar
  ve arıların depoladıkları kilolarca balı
  rahatlıkla
  taşıyabilirler.
  Arıların petek
  gözlerinikusursuz
  bir
  şekilde
  altıgen yapmalarının başka sebepleri de vardır. Eğer beşgen, sekizgen veya daire
  şekillerini
  seçselerdi bitişik gözler arasında boşluklar kalacak, işçi arılar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu
  harcayarak
  bu boşlukları doldurmak zorunda kalacaklardı.
  Gerçi üçgen veya kare yapsalardı bu boşluklar olmayacaktı ama altıgenin bir başka özelliği daha vardır. Alanları aynı olan üçgen, kare ve altıgen
  şekillerden
  toplam kenar uzunluğu en az olanı altıgendir. Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok altıgen odacığın kenarı çevrilebilir.
  Aslında matematiğin, geometrinin ve simetrinin en
  kusursuz
  örnekleri sadece bal peteklerinde değil doğanın
  her yerinde
  görülebilir. Ancak bizler günlük hayatın hayhuyu içinde bu
  mükemmelliğin
  farkına varamayız.
  Kar taneciklerinin hepsi birbirlerinden farklı altıgen
  şekilleri
  , tohumların
  dizilişlerindeki
  spiraller,
  mineral
  krislallerindeki geometrik yapılar ve değişmez açılar, tavus kuşunun kuyruğundaki lekeler, sümüklü böceğin kabuğu, örümcek ağları, tüm bunlar görünümü olarak
  kusursuz
  olmalarına karşın müthiş bir matematik düzen de gösterirler.

+ Yorum Gönder