+ Yorum Gönder
Aşka Dair Yazılar ve Aşk Yazıları Forumunda Aristoteles'ten Ünlü Deyişler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Aristoteles'ten Ünlü Deyişler
  ARİSTOTELES’ TEN ÜNLÜ DEYİŞLER


  Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
  *
  Gerçek arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
  *
  Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
  *
  Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
  *
  Bilim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
  *
  Dost kişinin ikinci benliğidir.
  *
  Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
  *
  Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
  *
  Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir, erdeme erişmek için ya da iyi bir kişi olmak için çaba göstermeliyiz.
  *
  Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
  *
  Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
  *
  Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.
  *
  İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
  *
  İnsan politik bir hayvandır.
  *
  Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.
  *
  İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
  *
  Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
  *
  Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.
  *
  Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
  *
  Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.
  *
  Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.
  *
  Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
  *
  Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
  *
  Yetinmesini bilenler mutludur.
  *
  Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.
  *
  Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
  *
  Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğrulığudur.
  Platon benim için azizdir, ama hakikat daha azizdir."

  "İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür"

  "Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz."

  "Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın."

  "Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler."

  "İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır."

  "Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder."


 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Aristoteles yunanlı bir düşünürdür. Aristoteles insanlar üzerinde çok fazla sözler söylemiştir. Ünlü düşünür insanlar üzerinde çok fazla söz söylemektedir. Aristoteles yunanlı üst kesim bir ailenin çocuğudur.
+ Yorum Gönder


ünlü deyişler,  aristotelesin ünlü sözleri