+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Baba ile ilgili atasözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Baba ile ilgili atasözleri
  Baba ile ilgili atasözleri

  Baba borç yapar çol çocuk aç yatar.
  » Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
  » Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
  » Baba mirası yanan mum gibidir.
  » Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
  » Babadan mal kalır, kemal kalmaz.
  » Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.
  » Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.
  » Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
  » Babaya dayanma, karıya güvenme.
  » Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar.
 2. Mesport
  Moderators

  Babalar ile İlgili Ata Sözleri


  Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
  (Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar, çokluk büyüklerini örnek alırlar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. Bu sebeple, anne-babanın çocuklar, büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi, eğitim açısından oldukça önemlidir.

  Besle, büyük danayı; tanımasın anayı.
  (Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri, iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler, hayırsız olurlar, onların değerini bilmezler, onları tanımazlar. Dolayısıyla da anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar.

  Ak koyunun kara kuzusu da olur. (1. İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. 2. Çok iyi sandığımız bir işin, girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. 3. Arkadaş, dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir


  Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
  (Kadınlar için baba evinde kalmak, belli bir zamana kadar normaldir. Evlendiği zaman ise kendi kurallarına göre yaşayacağından dolayı daha rahat olacaktır.

+ Yorum Gönder


baba ile ilgili sözler,  baba ile ilgili atasözleri,  baba atasözleri,  babayla ilgili sözler,  babalarla ilgili atasözleri,  baba ile ilgili atasözü