+ Yorum Gönder
Atasözlerimiz ve Deyimler ve Atasözleri Forumunda Dürüstlük üzerine atasözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dürüstlük üzerine atasözleri
  Dürüstlük üzerine atasözleri

  Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı, fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan, hile, ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar Böyle bir ortamda doğru sözlü olan, sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez Herkes onu kınar, yanından ve yöresinden uzaklaştırmaya çalışır Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder Dolayısıyla çıkarları zedelenen, kusurları yüzüne söylenen, ikiyüzlülükleri yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar

  Doğru söz (ağıdan) acıdır
  Kimi insanlara (özellikle yalancı, çıkarcı, ahlâkı bozuk) kusurlarını, yanlışlarını, düzensizliklerini, yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul etmezler


  Dürüstlük üzerine atasözleri1.jpg
  Doğrunun yardımcısı Allah`tır
  Hak ve adaletten kopmayan, işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce Allah her zaman yardım eder

  Doğruluk minarede kalmış
  Dünyada doğru kimse kalmamıştır Doğru sandığımız binde bir kişi de içinden eğridir; dıştan göründüğü gibi değildir

  Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz
  Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz, zalimler bulunamaz Zulmün bulunduğu yerde ise hak yeme, sömürü, eğrilik, azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır

  Hak deyince akan sular durur
  “Anlaşmazlıklarda doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, hakkaniyet yolundan hareket edilirse kimsenin söyleyecek bir sözü, eleştirisi kalmaz” anlamında bir söz

  Emanete hıyanet olmaz
  Emanet olarak bize bırakılan şeyi iyi korumamak, kendi yararımıza kullanıp yıpratmak, törelerimize ve doğruluk kurallarına aykırıdır

  Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
  Yalan söyleyenin yalanı bir gün mutlaka ortaya çıkar

  Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek
  Doğru sözlü olan kişi, bulunduğu yerden ayrılmaya hazır olmalıdır Çünkü sevilmeyen, istenmeyen kişi olacak, orada barınamayacaktır

  Doğru söz katarından belli olur
  Bir sözün doğru olup olmadığı gelişinden, tutarlı olup olmamasından anlaşılır

  Doğru söz yemin istemez
  Yemin, yalan olduğu düşünülebilen sözün doğruluğuna inandırmak içindir Sözün doğruluğunda kuşku yoksa yemine gereklik yoktur

  Doğruluk dost kapısı
  Doğru olan kişiyi herkes dost bilir Herkes ona koşar


  Ülkelerden örnekler:
  Doğruluk her şeyin üstündedir -Alman Atasözü-
  Yalancılık, yankesicilik, hırsızlık, üçüz kardeştir -Çek Atasözü-
  Yalancı , hırsızdır -Fransız Atasözü-
  Yalanın bacağı topaldır -Ermeni Atasözü-
  Yalancılık, bozuk para gibidirUzun süre geçindirmez -Rus Atasözü-
  Doğrunun arkadaşı yoktur -Türkmen Atasözü-
  Kadınlar devamlı doğruyu söylerler ama asla tam doğruyu değil -İtalyan Atasözü-
  Doğruluk parlaktır ama yalan gölgelidir -Arap Atasözü-
  Doğru söz, demiri de çeliği de deler -Azeri Atasözü-
  Doğru söz, kısa sözdür -Fransız Atasözü-
  Yalan gümrük ödemez -Hollanda Atasözü-
  Akıllı yalan, aptal bir doğrudan iyidir -Rus Atasözü-
  Yalan bozar, doğru çözer -Tamil Atasözü-
  Doğru konuşan kadının arkadaşı azdır -Danimarka Atasözü-
  Yalan söylemeyen asla büyüyemez -Uganda Atasözü-
  Doğruluk acıdır -İspanyol Atasözü-
  Nerede doğruluk, orada mutluluk -Rus Atasözü-
  Doğruluk, süsü, gösterişi sevmez -Portekiz Atasözü-
  Dürüstlük ile ilgili sözler

  Eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir

  Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya çıktığında taraftarları çoğalır;yalan ise gizli ateşe benzer, yanmaya başlayınca kötülükler ortaya çıkar

  Dürüstlük elmas gibidir, aydınlıkta daha çok parlar ve değeri daha çok belli olur

  Dürüst insan kendine hakim olabilmek için sürekli kendi kendisiyle mücadele halindedir

  Dürüst insanın hem bedeni hem ruhu rahattır

  Konuşmalarında, davranışlarında, yaptığın işlerde daima dürüst ol

  İnsanın araması gereken ilk şey dürüstlüktür

  Dürüstlüğü elde etmek zor gibi görünse de, aslında kolaydır

  Açgözlülerden dürüstlük, soysuzlardan vefa bekleme

  Dürüst olmayanlar hatalarını başkalarından saklarlar, oysa dürüst olanlar hatalarını kabul edip ortaya koyarlar

  Eğer dürüstsen zarar görmezsin

  İyi ama, dürüst olmayandan uzak dur


  Akıl bir ağaç, dürüstlük ise meyvesidir

  İnsana kalabilecek en değerli miras dürüstlüktür

  Akıllı, bilgin, zengin olmak zorunda değiliz ama, dürüst olmak zorundayız

  Dürüstlük dünyaya bedeldir

  Dürüstlük, her derdin devasıdır

  Ey dürüstlük, bana doğru yolu göster

  Dünyada dürüst insanı kandırmaktan daha kolay bir şey yoktur
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Dürüstlük hem insanlığın hem de inancın gereğidir. Bir insan her zaman her konuda dürüst olmalıdır. Dürüst insan güvenilirdir. Böyle kişiler herkes tarafından sevilir.
+ Yorum Gönder