+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Ankara Askeri Tarih Müzesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Ankara Askeri Tarih Müzesi

  Ankara Askeri Tarih Müzesi Hakkında Bilgi

  Türk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak, bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplamak, bunlarla kütüphaneler, müzeler açmak, arşivler kurmak, Türk devrimlerini memleket içinde ve dışında tanımak, dersler, konferanslar vermek, yayınlar yapmak üzere, 15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı özel bir kanunla, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı olarak (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü bugün Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi büyük salon bitişinde bulunmaktadır.
  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünü zengin bir kütüphanesi, arşive, bir de müzesi vardır. 1943 yılından başlayarak Müzeye bağışlar olmuş. Ankara Etnografya Müzesindeki Hatay devletine ait mühürler buraya verilmiştir. Ayrıca Polis Enstitüsünden, Emin Erkul, İbrahim Sunbay, kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Behiç Erkin ve H. M. Çarıklı tarafından, Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplarla ilgili eşyalar bağışlanmıştır. Müzede, Atatürk'ün Sivas Kongresi günlerinde kullandığı masa ve koltuk, Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar, inkılâplarla ilgili resimler, belgeler vardır.

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünün ayrıca bir de arşivi bulunmaktadır.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Türk inkılap tarihi enstitüsünü zengin bir kütüphanesi ,arşive birde müzesi vardır.1943 yılında başlayarak müzeye bağışlar olmuştur.Atatürk'ün hayatına ait fotoğraflar,inkılaplarla da ilgili resimlerde vardır.
+ Yorum Gönder