+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Ankara Valilik Binasında Atatürk Odası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Ankara Valilik Binasında Atatürk Odası
  Ankara Valilik Binasında Atatürk Odası


  Atatürk, 27 Aralık1919 Cumartesi günü saat 14. 00'de ilk olarak Ankara'ya gelmiş, coşkun gösterilerle karşılandıktan sonra, saat 15. 00'da Valilik makamını ziyaret etmişlerdi. Ankara Vali Vekili Defterdar Yahya Galip bey, Mustafa Kemal'e Ankara halkının saygı ve bağlılıklarını, milli mücadelede sonuna kadar kendilileriyle birlikte çalışacaklarını ifade eden kısa ve özlü bir konuşma yaptıktan sonra "Hoş geldiniz!" demiş, daha sonra memur ve halktan ileri gelenler, Atatürk'ü ziyaretle "arz-ı tazminat" eylemişlerdi.
  Atatürk, Ziraat Mektebi'ndeki karargahına yerleştikten sonra da, sık sık Valilik makamına uğramışlar, burada çalışmış, toplantılar yapmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti teşekkül ettikten sonra da ilk icra vekilleri heyetine yine bu odada Başkanlık etmişlerdir.

  Atatürk'ün ölümünden sonra, Valilik makamına Atatürk'ün bir büstü ile mermer bir plaka konmuş, plakanın üzeren şu cümleler yazılmıştır.

  "ATATÜRK, Kurtuluş Savaşının başlangıcında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Heyet-i Temsiye Reisi olarak 27. 12. 1919 Cumartesi günü saat 15. 30 da Ankara'yı şereflendirdi. Burayı kendilerine çalışma odası seçen Büyük Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyetine bu odada riyaset buyurdular. 1919-1920"

  Atatürk'ün Çalışma odası, bu gün de Ankara Valiliği makamı odası olarak kullanılmaktadır.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Atatürk ziraat mektebindeki karargahına yerleştikten sonra da sık sık valilik makamına uğramıştır.Valilikte çalışmış ve toplantılar yapmıştır.Atatürk'ün ölümünden sonra valilik makamına bir büstü ile mermer bir plaka konmuştur.Ve konuşma yapılmıştı .
+ Yorum Gönder