+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk Kocatepeden İzmire Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk Kocatepeden İzmire
  Atatürk Kocatepeden İzmire  Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

  Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asıl muharebe birliklerini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk Milleti, istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı, yakından müşahade ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine vasıta olmak görevimi durmadan ve sürekli bir şekilde yerine getireceğim.

  Başkumandanlığa tekliflerde bulunulmasını cephe kumandanlığına emrettim.
  Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverliğini, birbirleriyle yarışırcasına göstermeye devam eylemesini talep ederim.

  Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Başkanı Başkumandan Mustafa Kemal
  1 Eylül 1338 (1922)
 2. Ezlem
  Üye

  Atatürk Kocatepeden İzmire gidisi

  Büyük önder Atatürk büyük bir ordu ile düşmanlarla hiç korkmadan büyük bir cesaretle düşmanlarla savaşıp Türk topraklarını kurtarmıştır.

+ Yorum Gönder