+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk ve adalet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk ve adalet
  Atatürk ve Adalet

  Atatürk ve Adalet - Demokratik yapıya sahip hukuk devletini keyfi yönetime sahip monarşik veya teokratik devletten ayıran en önemli faktör; kim olursa olsun herkesi yasalar karşısında eşit kabul etmek ve kimseye ayrıcalık tanımamaktır. Atatürk de bu anlayışı Türkiye’de yerleştirmeye çaba göstermiş, herkesin hukuka, adalet sistemine saygı göstermesi gerektiğini vurgulamıştır.Aşağıdaki anekdot bu anlayışa yönelik güzel bir örnektir.Atatürk bir Balıkesir gezisinde, kendisine Milli mücadelede hizmetler etmiş birinin başvurusu ile karşılaştı. Adam, bir konuda yanlış hüküm giydiğini söyleyerek yakındı.Atatürk:

  atat-rk-ve-adalet.jpg
  - Haklısın, konuyu ben de biliyorum, dedikten sonra yanında bulunan bir adliye subayını çağırdı. Konuyu anlattı. Düzeltilmesini istedi.Müfettiş onu dinledikten sonra:
  - Efendimiz, dedi, karar bütün adli sıralardan geçtikten sonra tamamlanmıştır. Hükmün yerine getirilmesinden başka yasal yol yoktur, dedi. Atatürk:
  - Ama ben söylüyorum, bu iş haksızlık. Çünkü ben işin usulünü biliyorum, dedi.Genç Adliye müfettişi:
  - Efendimizin beyanı yasa önünde bir değişiklik yapamaz. Adliye Bakanlığı’nın da bir şey yapmasına olanak yoktur.O anda ortada soğuk bir hava esti. Şimdi bir, fırtınanın kopacağı sanılıyordu. Fakat Atatürk sakin bir şekilde sordu:
  - Peki bir adli hata olursa yasa bunun düzeltilmesini sağlayamaz mı?
  - Yeni bir delille mahkemenin yinelenmesi istenebilir.O zaman Atatürk başvuru sahibine döndü:
  - Beni tanık olarak göster. Onda yeni deliller bulunduğunu, öğrendim, diye iddia et. Ben mahkemeye gider, sana tanıklık ederim, dedi.Sonra da Müfettişe döndü:
  - Size teşekkür ederim, dedikten sonra yeniden başvuru sahibine dönüp:

  - Neden zamanında başvurmadın. Zamanında gelir tanıklık ederdim. Boş yere mahkemeleri de meşgul etmezdin. Her vatandaş hatta Cumhurbaşkanı ile adalete saygı göstermek zorundadır. 2. Elif
  Devamlı Üye

  Halk egemenliğine dayalı demokratik bir hukuk devleti olmuştur.Atatürk eşitliğini ,saygınlığını ve gelişmesini esas alarak temelini kurmuştur.Adalet Türkiye de yer almaya başlamıştır.O günden bu güne adalet kurulmuş ve büyük önem kazanmıştır.
+ Yorum Gönder