+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda 10 kasım ile ilgili öğretmen konuşma metni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  10 kasım ile ilgili öğretmen konuşma metni
  10 Kasım ile ilgili Öğretmen konuşma metni örnek
  10 Kasımların Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür.

  Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslar arası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişidir.

  Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasının ardından, tarihimizin en büyük aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketini başlatan Atatürk, askeri zaferini kurduğu Cumhuriyet ve yaşama geçirdiği devrimlerle taçlandırılmıştır.

  Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır.

  Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık yutan Yüce Önder, yüzyıla değil bin yıla damgasını vurmuştur. Yüzlerce yılda bile başarılması zor olan eylemleri kısacık yaşamına sığdırmıştır.

  Atatürk Cumhuriyet ile, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma bilincine erişmiş, bağnazlıktan ve doğmalardan uzak, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileriye bakabilen özgür bireylerin oluşturduğu çağdaş bir toplum yaratmayı düşünmüştür.

  Atatürk’ün ikinci büyük zaferi, Kurtuluş Savaşında tüm halkı aynı ülkü etrafında toplayarak ulusal birliğin sağlanmasında, yurttaşlar arasında ırk, din, mezhep, sınıf ve cinsiyet ayrımı yapılmamasını sağlamış olmasıdır..

  Biliyoruz ki; çağdaş uygarlığın temel felsefesinde bireyin özgürlüğü ve kendi geleceğini belirleme hakkı vardır.

  Bu temel felsefeyi özümseyen Yüce Önder, bireyin üzerindeki baskılardan kurtarılarak özgür olmasını ve yaratıcı gücünü ülke ve insanlık yararına kullanmasını sağlayacak yapısal dönüşümü gerçekleştirmiştir.

  Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının … yılında, yalnızca Türk Ulusu değil dünya ulusları tarafından da sevgi ve saygı gören Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum.

  Aziz ruhun şad olsun. ATAM…
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Atatürk yalnız bir asker ,ileri görüşlü bir devlet adamı değil ,aynı zaman da büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır.10 kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını,mücadelesini,milletimize kazandırdıklarını ve kazanmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi çok büyüktür.
+ Yorum Gönder