+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Mustafa kemal atatürk hizmetleri maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Mustafa kemal atatürk hizmetleri maddeler halinde
  Maddeler halinde Atatürk hizmetleri

  1. Siyasal Devrimler:
  · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  · Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  · Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  2. Toplumsal Devrimler
  · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  · Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
  · Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  · Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  · Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  · Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  3. Hukuk Devrimi :
  · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  · Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
  · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  · Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  · Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  · Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:
  · Aşârın kaldırılması
  · Çiftçinin özendirilmesi
  · Örnek çiftliklerin kurulması
  · Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  · I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934de TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Mustafa kemal Atatürk'ün bir çok hizmeti vardır .siyasal devrimler(saltanatın kaldırılması),toplumsal devrimler (şapka ve kıyafet devrimi),hukuk devrimi(mecellenin kaldırılması), eğitim ve kültür alanındaki devrimler
  (yeni Türk harflerinin kabulü),ekonomi alanında devrimler(aşarın kaldırılması).Soyadı kanunu gereğince ,24 kasım 1934'de Türkiye Büyük Millet Meclisince Mustafa Kemale Atatürk soyadı verilmiştir.
+ Yorum Gönder