+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Teşkilatı Esasini Tarihi Kaçtır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Teşkilatı Esasini Tarihi Kaçtır
  Teşkilatı Esasini Tarihi

  1921 Anayasası, Büyük Millet Meclisi Anayasası veya Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, ilk T.C. Anayasası'nın ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan kanundur. 1923 yılındaki değişiklikle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bazı tanımlamaların aksine, 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Anayasa için gerekli norm, kabul için oy oranı ve maddeler yönünden yeterli değildi ama Türkiye'nin ilk anayasası olarak kabul edilmiştir. 1876 Kanun-u Esasîsi de resmen ilan edilmemişti, fakat Osmanlı'nın ilk anayasası olarak tarihin sayfalarında yerini aldı.

 2. Elif
  Devamlı Üye

  Türkiye'nin ilk Anayasasıdır. Oy oranı maddeler yönünden yeterli değildi fakat Türkiye'nin ilk anayasası olarak kabul edilmiştir.Osmanlı'nın ilk anayasası olarak tarihinin sayfalarında yer almıştır.
+ Yorum Gönder