+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk'ün doğduğu yıllarda selanik kentinin ekonomik ve sosyal durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün doğduğu yıllarda selanik kentinin ekonomik ve sosyal durumu
  Atatürk'ün doğduğu yıllarda selanik kentinin ekonomik ve sosyal durumu

  Siyasi Durum:
  Fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir
  Kültürel Durum: Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı
  Sosyal Durum: Fransız İhtilal inden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret merkeziydi
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Selanik günümüzde Yunanistan sınırlarında kalan bir şehirdir.Bu şehir o zamanlar Osmanlı Devleti toprakları içerisinde kalmaktaydı.Rumeli olarak gerek liman ve demir yolları açısından ticaret merkezi olarak rol oynamakta idi.Fakat milliyetçilik akımlarından da etkilenmekteydi.
+ Yorum Gönder


atatürk ün doğduğu kültürel ve sosyal cevre