+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Mustafa Kemalin Trablusgarpta Bulunma Sebebi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemalin Trablusgarpta Bulunma Sebebi Nedir
  Mustafa Kemalin Trablusgarpta Bulunma Sebebi Nedir


  Atatürk trablusgarta gitmesinin sebebi savasın olmasıdır
  .
  Mustafa Kemal, Kasım ayı süresince Arap önderleriyle görüşmelerde bulundu. 3 Kasım 1911’de Harbiye Nazın Mahmut Şevket Paşa, Trablus Tümen Komutan’ına yazdığı bir mektupta, Mustafa Kemal’in bazı şeyhleri ve Sünusîleri teşkilâtlandırmak için Calu’ya gittiğini, buradan topladığı yerli kuvvetleri Bingazi ve Trablus’a sevk edeceğini bildiriyordu.14 Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta şeyhler ve aşiret reisleriyle toplantılar yapıyor ve düzensiz kalabalığı teşkilâtlandırmaya çalışıyordu. Bunların bir kısmına din kardeşim diye hitap ediyor ve kâfirlere karşı savaşmaya çağırıyordu. Katılmak istemeyenlere daha değişik yöntemler kullanıyordu; meselâ, onları İtalyan casusu olmakla itham ediyor ona göre muamelede bulunacağını söylüyordu15. Burada görüldüğü gibi Mustafa Kemal, Sünusîleri ve yerli Arap kabilelerini teşkilâtlandırmak gibi çok önemli bir görevi yüklenmiş buluyordu. O’nun teşkilâtçılıktaki başarısı, Sünusîlerin ve diğer yerli Arap kabilelerinin, savaşın sonuna kadar Türkler’in yanında yer almalarıyla ortaya çıktı.

  Mustafa Kemal’in uzun süredir beklediği terfi, nihayet burada iken geldi. Genelkurmay 3. Şube’den, Enver Bey’e 30 Kasım 1911 tarihiyle gönderilen telgrafta, Erkânıharbiye Kolağası Mustafa Kemal Bey’in Binbaşılığa terfi ettirildiği bildiriliyordu
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal asker olarak gittiği Trablusgarp'ta çok önemli görevlerde bulunmuş ,halkı teşkilatlandırmaya çalışmış ve bunda başarılı olmuştur.İtalyanlara karşı verilen savaşlarda başarılar elde etmiş olması rütbesinin de artmasına neden olmuştur.
+ Yorum Gönder