+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürkün Çocukluk Döneminde Osmanlı Devletinin Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürkün Çocukluk Döneminde Osmanlı Devletinin Durumu
  Atatürkün Çocukluk Döneminde Osmanlı Devletinin Durumu

  18. yüzyıl sonlarında Avrupa dünyası Sanayi Devrimi'ni tamamladı ve 19. yüzyılda kendi hareket alanlarını genişletmek için az gelişmiş ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya başladı.
  Osmanlı Devleti bu dönemde siyasi ve ekonomik buhran içindeydi. Bu durum Osmanlı'nın Avrupalı devletlerle ittifak kurmasını zorunlu kılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk dış borçlanması 1854 yılında gerçekleşmiştir. Böyle başlayan yabancı sermaye girişi daha sonra da devam etmiştir ve Osmanlı Devleti'nin dış borçları artmıştır. Osmanlı'da yeterli insan gücü, bilgi ve alt yapı bulunmadığından alınan borçlar yatırıma dönüştürülememiş, Osmanlı borçları ülkenin kaynaklarını yabancılara aktarmanın bir aracı olmuş, her geçen gün büyük oranlarda artarak devam etmiştir. 20 Aralık 1881’de II. Abdülhamit tarafından onaylanan ve Muharrem Kararnamesi olarak anılan bu kararname ile Osmanlı’nın bütün borçları birleştirilmiş ve bu borçlarda bir miktar indirim yapılmıştır.
  Kısacası Atatürk'ün çocukluk döneminde Osmanlı Devleti ekonomik açıdan büyük bir buhran içindeydi.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Atatürk 1881 yılında doğmuş ve çocukluk dönemi olan 1800'lü yılların sonuna doğru Osmanlı devleti artık gücünü kaybetmiş ve yabancı ülkeler tarafından hakimiyeti elinden alınmış ve alınmaya çalışılan bir ülke idi.Halk perişan olmuş fakirlik her geçen gün artmaya başlamış ve diğer ülkeler güçlenmeye başlamıştır.
+ Yorum Gönder