+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk’ün Hayatı Özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Atatürk’ün Hayatı Özet
  Atatürk’ün Hayatı


  1881 yılında Selanik’de doğdu. İlköğretiminin tamamıyla ortaöğretiminin bir kısmını burada tamamladı. Manastır Askeri İdadisi’nden mezun olduktan sonra 1902 yılında Harp Okulu’na girdi. 1905’de Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra çeşitli cephelerde savaşlara katıldı. Savaşlarda gösterdiği başarıyla komutanlarının takdirini kazandı. Kısa süre içinde orduda yükseldi. 1913’de Sofya’ya askeri ataşe olarak atandı.

  1912 yılında Trablusgarp, 1917’de Birinci Dünya Savaşları’nda subay olarak görev aldı. Savaşta doğu ve güney cepheleri komutanlığını da yaparak bu bölgelerin Rus işgalinden kurtulmasında büyük pay sahibi oldu. iki yıl kadar Şam ve Filistin cephelerinde de bulundu.

  1919’da Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’yi başlattı. Kongrelerin ardından kesin zafer parolasıyla büyük bir mücadeleye girişti. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Mareşal rütbesi aldı. Bu rütbeyle birlikte Gazi ünvanına da sahip oldu. Cumhuriyetin ilanından öldüğü 1938 yılına kadar cumhurbaşkanı oldu. En uzun süre bu görevi yürüten cumhurbaşkanı oldu. Milli Mücadele’de ordu komutanı olarak bizzat görev aldı. Başkumandanlık Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi gibi Milli Mücadele’nin bütün safhalarında ordu komutanıydı. Yunanlıların yurdumuzdan atılmasında büyük emek sahibi komutanlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında selanik'te doğmuştur.Babasının adı Ali Rıza Efendi, Annesinin adı zübey'de hanımdır. Atatürk'ün beş kardeşi vardı beşinden dördü küçük yaşta öldüler sadece kız kardeşi Makbule kaldı.Atatürk zamanla yavaş yavaş devlet başına geçti.Herkese seçme ve seçilme hakkı ortaya çıkarttı. Kadınlara iş başına geçme hakkı kazandırdı.daha neler yaptı neler.
+ Yorum Gönder