+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Atatürk Forumu Forumunda Atatürk ilkeleri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Atatürk ilkeleri ve önemi
  Atatürk İlkeleri

  Cumhuriyetçilik: Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir.
  Halkçılık: Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi belirler.
  Milliyetçilik: Ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, bireylerin birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemektedir.
  Devletçilik: Devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha etkili bir mekanizma olması gerekir.
  İnkılapçılık: Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması önemlidir.
  Laiklik: Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Türkiye'nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk devrimine teşkil eden fikir ve düşüncelerdir.

  Cumhuriyetçilik,Halkçılık, Milliyetçilik ,Devletçilik,İnkılapçılık ,Laiklik altı tane ilke vardır.
+ Yorum Gönder


ataturk ilkeleri ve onemi